• 1
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 47
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Rmen72 - напреднал
Логика на работа:
Фаза „ПАЛЕНЕ“
Преди да започнете работа с горелката изберете от менюто езика, на който
желаете да работите (английски, български, италиански френски, руски).Горелкта се
стартира с натискане на бутона ON/OFF за повече от 5 секунди.
1. Активира се почистване за определеното време, зададено в контролера.
2. Подава се първоначалната доза пелети.
3. Включва се нагревателят (светлинна индикация на дисплея) и
вентилаторът работи на определената мощност в %.
4. Изчаква се фото-сензорът да отчете стабилен пламък със стойност над
зададената от контролера.
5. Ако не се регистрира пламък в рамките на определеното време се
преминава към два нови опита за запалване, но с 1/2 първоначална доза.
6. След отчитане на стабилен пламък се преминава се в режим "разгаряне".
7. В момента на регистарция на стабилен пламък се изключва нагревателят за
запалването.
Фаза Разгаряне - на дисплея се изписва „РАЗГАРЯНЕ”
1.Времетраене на фазата се определя от контролера и трае до регистриране на
пламък с минимална стойност над зададената за определено време. Тези настройки
могат да бъдат променяни от квалифициран сервизен специалист.
2. Вентилаторът работи съобразно зададената стойност, а времето за работа
на шнековете е фиксирано на минимална стойност с цел да се предотврати натрупване
на голямо количество димни газове в горивната камера на котела.
Фаза Горене: на екрана изписва режим „ГОРЕНЕ”
1.При започване на фаза Горене, горелката увеличава мощността со до 5-та
степен. Плавното увеличение на мощността предотвратява натрупването на голямо
количество димни газове в горивната камера в етапа на горене, което води и до по-
добри стойности на емисиите и икономия на гориво.
2. Горелката работи на максимална пета степен и постепенно увеличава
температурата на изходящата вода. При наближаване на максимално зададената
температура (примерно 75 градуса), горелката автоматично намалява мощността си.В
зависимост от инертността на цялата отоплителна система и условията на околната
среда, настройката трябва да бъде променяна от квалифициран специалист.
МОДУЛАЦИЯ
3. При достигане на максимално зададената температура, горелката се
изключва и преминава в режим изчакване. Нов старт на горелката се осъществава
автоматично след спадане на температурата на водата под зададената минимална
стойност.[/color]SUSPEND - режим изчакване - работи на ниски обороти на вентилатора и минимално количество на пелети колкото да поддържа осветенот около 20 - 25 % - при понижаване на температурата във водната риза - пуска порция пелети и ги разгаря от съществуващата жар! Целта на занятието е да не преминава през целия цикъл на първоначално запалване - ПЪРОНАЧАЛНОТО ПАЛЕНЕ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАЗХОД НА ПЕЛЕТИ!
4. При изтичане на времето, определящо периодичността на почистване,
горелката изпълнява цикъл чистене.
5. При отчитане на недостатъчен пламък за време над 60 сек., се спира
подаването на пелети и горелката преминава в режим „Загасяне”.
6. Във всички случаи, когато горелката премине в режим „Загасяне” се спира
подаването на пелети и горивото в камерата догаря. Отчитането на времето за загасяне
се стартира след спадане на стойността на пламъка под под зададената стойност за
повече от 60 секунди.
7. След изтичане на времето за загасяне, горелката автоматично преминава в
режим „Чистeне”, при което вътрешният шнек (само при модели с индекс SC) работи
непрекъснато за вкарване на остатъчното гориво в камерата за изгаряне, вентилаторът
работи на максимални 100%, а подаващият шнек от контейнера с пелетите не работи.
Времето за загасяне и почистване се отчита на дисплея на контролера.
Стойностите на параметрите зададени от производителя са препоръчителни и
могат да бъдат променяни единствено от квалифициран специалист, след прецизно
настройване и измерване на емисиите с газов анализатор. Прецизната настройка на
тези параметри се прави след няколко- дневна работа на горелката в отоплителната
система с отчитане на коминната тяга, инертността на отоплителната инсталация, вида
на топлообменника на котела (брой ходове, хидравлично и газодинамично
съпротивление, материал, от който е направен …)
evolon - помощник
[quote

evolon написа:
Да ще модулира след като достигне зададената температура. Вече е изпробвано. На екрана излиза надпис модулация , но ако сте на ръчно зададена степен на мощност то тя си остава на екрана. Ако сте на автоматична мощност се вижда как я смъква 5, 4, 3,2,1. За сервизното меню разполагаме за горелка 48 Кв - 858 VIP / SMB 50/
Гооолема грешка, не мога да разбера, защо всички толкова много се мъчите да накарате камините си да работят в режим suspend, че и после се сърдите че не почиства, естествено , че няма да почиства, нали ще издуха и малкото горящи пелети! Това дето му викате модулация е всъщност suspend, а модулация е самото автоматично променяне на мощностите според температурата на водата или нужната за поддръжката и мощност!][/quote]

Здравейте! Не съм специалист по пелетни инсталации , затова ще кажа какво се случва при мен. Зададена е температура на водата 60 градуса и автоматична мощност. Стартирам камината и започва запалване , разгаряне , стабилизация и накрая работа. Когато наближи 60 градуса мощноста автоматично се намаля и когато стигне 60 градуса на дисплея се изписва модулация и започва да си поддържа температурата. Така си остава много време. По настройките не е пипано нищо това са заводските. Мисля , че един път видях да пише clean up на дисплея по време на модулацията , но не съм много сигурен. Ако повиша градусите започва отново да вдига мощност и когато ги достигне пак минава в модулация. Това правилно ли е или нещо по настройките трябва да се промени?
Rmen72 - напреднал
evolon написа:
[quote

evolon написа:
Да ще модулира след като достигне зададената температура. Вече е изпробвано. На екрана излиза надпис модулация , но ако сте на ръчно зададена степен на мощност то тя си остава на екрана. Ако сте на автоматична мощност се вижда как я смъква 5, 4, 3,2,1. За сервизното меню разполагаме за горелка 48 Кв - 858 VIP / SMB 50/
Гооолема грешка, не мога да разбера, защо всички толкова много се мъчите да накарате камините си да работят в режим suspend, че и после се сърдите че не почиства, естествено , че няма да почиства, нали ще издуха и малкото горящи пелети! Това дето му викате модулация е всъщност suspend, а модулация е самото автоматично променяне на мощностите според температурата на водата или нужната за поддръжката и мощност!]
Здравейте! Не съм специалист по пелетни инсталации , затова ще кажа какво се случва при мен. Зададена е температура на водата 60 градуса и автоматична мощност. Стартирам камината и започва запалване , разгаряне , стабилизация и накрая работа. Когато наближи 60 градуса мощноста автоматично се намаля и когато стигне 60 градуса на дисплея се изписва модулация и започва да си поддържа температурата. Така си остава много време. По настройките не е пипано нищо това са заводските. Мисля , че един път видях да пише clean up на дисплея по време на модулацията , но не съм много сигурен. Ако повиша градусите започва отново да вдига мощност и когато ги достигне пак минава в модулация. Това правилно ли е или нещо по настройките трябва да се промени?[/quote]

Стартирам камината и започва запалване , разгаряне , стабилизация и накрая работа. Когато наближи 60 градуса мощноста автоматично се намаля и когато стигне 60 градуса- това е модулация - /не трябва да стигяа 60, трябва да ги върти около 59/!!!
когато стигне 60 градуса на дисплея се изписва модулация и започва да си поддържа - това е suspend /поддръжка/ - влиза в суспенд , защото вкарваш повече мощност отколкото ти изразходват радиаторите - ерго -мощноста ти е по-голяма отколкото ти е необходима!
недей гледа кво пише на дисплея - някой малоумник е объркал понятията , замени в цялото ръководство там дето пише модулация със суспенд и ще ти се изясни картинката!
evolon - помощник
И така наистина модулация и suspend са две различни работи. Оказа се че при suspend няма почистване на горелката. И тука излиза въпроса от къде се настройва времето за продухване? Сега е настроено на 20 минути. Мислех , че е от меню таймери код Т07-цикъл на периодично почистване но няма ефект при промяната му. Вторият въпрос е че при загасяне камината следи температурата на изходящите газове след вентилатора. Самия вентилатор работи докато смъкне на 45 градуса и тогава излиза надпис изключена. Това от къде може да се промени?
Rmen72 - напреднал
evolon написа:
И така наистина модулация и suspend са две различни работи. Оказа се че при suspend няма почиистване на горелката. И тука излиза въпроса от къде се настройва времето за продухване? Сега е настроено на 20 минути. Мислех , че е от меню таймери код Т07-цикъл на периодично почистване но няма ефект при промяната му. Вторият въпрос е че при загасяне камината следи температурата на изходящите газове след вентилатора. Самия вентилатор работи докато смъкне на 45 градуса и тогава излиза надпис изключена. Това от къде може да се промени?
При мен са тука, само ,че аз съм със

Прикачен файл

15053116422601116546192.jpg

Прикачен файл

1505311489345-1296014116.jpg

Прикачен файл

1505311381585305847449.jpg
Здравейте и от мен добри хора.Моля някой запознат да подскаже как да намаля мощността на пелетна камина Golden Fire PS 24.

Къщата е 4 стаи по 16 квадрата. Във всяка стая има 1 радиатор 3.5 KW. Ясно е че съм допуснал грешка, но ако има начин да се поправят нещата ще съм много благодарен за помощта ви.
trinitronn написа:
Здравейте и от мен добри хора.Моля някой запознат да подскаже как да намаля мощността на пелетна камина Golden Fire PS 24.

Къщата е 4 стаи по 16 квадрата. Във всяка стая има 1 радиатор 3.5 KW. Ясно е че съм допуснал грешка, но ако има начин да се поправят нещата ще съм много благодарен за помощта ви.
Парамечтър Р03, задава броя на максималната степен на горене, при теб(а и при мен е 5) .... задай му 3, и ще ги върти на автоматичен режим, до 3-та степен максимум(мисля че ще е 15 кВт.
Аско77 написа:
trinitronn написа:
Здравейте и от мен добри хора.Моля някой запознат да подскаже как да намаля мощността на пелетна камина Golden Fire PS 24.

Къщата е 4 стаи по 16 квадрата. Във всяка стая има 1 радиатор 3.5 KW. Ясно е че съм допуснал грешка, но ако има начин да се поправят нещата ще съм много благодарен за помощта ви.
Парамечтър Р03, задава броя на максималната степен на горене, при теб(а и при мен е 5) .... задай му 3, и ще ги върти на автоматичен режим, до 3-та степен максимум(мисля че ще е 15 кВт.

Искрено ти благодаря за помощта.:supz: Само едно уточнение - при мен Р03 е старт макс ,време (7 мин ). Дали не става дума за
P32 (максимални киловати = 5 )?
trinitronn написа:
Аско77 написа:
trinitronn написа:
Здравейте и от мен добри хора.Моля някой запознат да подскаже как да намаля мощността на пелетна камина Golden Fire PS 24.

Къщата е 4 стаи по 16 квадрата. Във всяка стая има 1 радиатор 3.5 KW. Ясно е че съм допуснал грешка, но ако има начин да се поправят нещата ще съм много благодарен за помощта ви.
Парамечтър Р03, задава броя на максималната степен на горене, при теб(а и при мен е 5) .... задай му 3, и ще ги върти на автоматичен режим, до 3-та степен максимум(мисля че ще е 15 кВт.

Искрено ти благодаря за помощта.:supz: Само едно уточнение - при мен Р03 е старт макс ,време (7 мин ). Дали не става дума за
P32 (максимални киловати = 5 )?
Да...това ще да е, явно контролера е другият тип
filmatoplo - майстор
Важното е да го пише че това е параметъра за степените мощност :) , пишеш 3 и готово.
 • 1
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 47

Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: