• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 71
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
BLUEPUPIL - майстор
Как да си направя ел. инсталацията?
Номинално напрежение (БДС IEC 60038), (EN 50160 CENELEC) 230/400V, между фазите 230V. Допустимо отклонение до 5% (218.5-241.5V). В екстремни и редки случаи до 10% (207-253V).
Номинална честота (БДС EN 50160)
50Hz (50Hz±1% (49,5-50,5 Hz) по време на 99,5 % от годината

Връзка между Ампери (А) и Ватове (W)
W/230=A

14500W/230=63А
11500W/230=50А
9200W/230=40А
7350W/230=32А
5750W/230=25А
4600W/230=20А
3700W/230=16А
2300W/230=10А
1400W/230=6А
900W/230=4А
700W/230=3А
Колко квадрата меден ел. кабел да ползвам?
(Определяне сечението на проводника)
Зависи от три основни фактора. Нужни киловати, дължина на кабела, среда, в която е положен кабела (възможност за отдаване на топлина). Ако е под дебела мазилка, върху неравно зидана тухлена стена, възможностите за отделяне на топлина са доста добри.
1.5мм2---20А---4.6kW
2.5мм2---27А---6.2kW
4мм2---37А---8.5kW
6мм2---47А---10.8kW
Числата, които могат да се отнесат към кабели, прекарани през леки преградни стени, сух монтаж, „заобиколени“ от вата са:
1.5мм2---10А---2.3kW
2.5мм2---13.5А---3.1kW
4мм2---17.5А---4.0kW
6мм2---23.5А---5.4kW

Разликата между тези две крайни състояния е двойна. Средните стойности би трябвало да кореспондират например с кабел/и в по-големи (вътре е широчко) PVC и техни аналози кабелни канали, монтирани в горния ъгъл, граничещи през мазилката със ст. бет. плоча и зидария.
1.5мм2---15А---3.4kW
2.5мм2---20А---4.6kW
4мм2---27А---6.2kW
6мм2---35А---8.0kW
Спад на напрежението
Има малки разлики в различните стандарти.
Ако генерализираме допустимия спад на напрежението в проценти би звучал така. От трафопоста до електромерното табло max. 5%. От електромерното табло до главното табло с предпазители max. 4%. От главното табло с предпазители до разклонителна кутия (terminal) max. 3%. От разклонителна кутия до например контакта (ако разстоянието не е много голямо) за печката max. 1%, ако разстоянието е по-голямо 2%.
230х3%/100=6.9V
230х2%/100=4.6V
230х1%/100=2.3V
Mаксимум спадът, измерен например на контакта, трябва да е до 5V т.е. 225V, ако до главното табло са подадени 230V и съответно 220V при 225V, 215V при 220V.
Как се определя спадът на напрежението?
(Спадът на напрежението Ви е необходим, за да определите сечението на проводника).
Формулата е сложна, затова ще дам опростен практичен вариант от австралийския код, който е нов за форума. Да го наречем метода на Blue.
Сечение на кабела в мм2- 1.5; 2.5; 4; 6мм2
приетия по-горе консервативен ампераж за горните сечиния съответно- 10, 13.5, 17.5, 23.5А
специален коефициент (за меден проводник) отвово за споменатиге сечения-(1.5; 2.5; 4; 6мм2) 70, 128, 205, 306
(amp metres per % voltage drop).
1.5мм2---70
2.5мм2---128
4мм2---205
6мм2---306

Амперите умножени по дължината на кабела в метри разделена на коефициента
U(%)=АхL(м)/70 or 128 or 205 or 306

Числата по-долу в скобите са от калкулатори за спад на напрежението (voltаge drop calculator), като единият е от USA и е за 60Hz. Като няма съществена разлика в пада на напрежението между 50 и 60Нz при по-тънки проводници.

За 10м кабел, спад на напрежинието в %:
1.5мм2-----10Аx10m/70=1.42%; (1.54%; 1.26%)
2.5мм2-----13.5Аx10m/128=1.05%; (1.03%; 1.05%)
4мм2-----17.5Аx10m/205=0.85%; (0.87%; 0.84%)
6мм2-----23.5Аx10m/306=0.76%; (0.70%; 0.75%)

За 20м кабел, спад на напрежинието в %:
1.5мм2-----10Аx20m/70=2.85%; (3.09%; 2.52%)
2.5мм2-----13.5Аx20m/128=2.10%; (2.06%; 2.11%)
4мм2-----17.5Аx20m/205=1.70%; (1.73%; 1.67%)
6мм2-----23.5Аx20m/306=1.53%; (1.41%; 1.49%)
Както се вижда от числата методът е бърз и е достатъчно точен.
Двата калкулатора се намират на следните сайтове:
https://www.southwire.com/calculator-vdrop

https://www.procertssoftware.com/voltag ... alculator/

Ако ползвате дадената по-долу „методика“ не е нужно да изчислявате спада на напрежението, защото дължините са сравнително малки по отношение на получените сечения на ел. проводниците.
1..Определяне сечение на ел. проводник
Решавате да предислоцирате кухнята и кухненския бокс. „Трасето" е в кабелни канали, открит монтаж. Стигате до извода, че при всички включени консуматори (на новата линия) са Ви нужни 5кW.
Жена Ви не дава да „цепите направо“ и дължината на кабела, заедно с чупките става 15м. Какво да е неговото сечение?
От дадената по-горе формула W/230=A
става ясно, че иде реч за 5000/230=22А
За най-високо ниво на безопасност:
Опитвате (стремите) се да се вместите в по-долу очертаните граници в син цвят,
(стойностите в зелено са за кабела за строежа или за (временния кабел) за лятната кухня.
кабел сечение 1.5мм2---(10-15)А---(2.3-3.4)kW
кабел сечение 2.5мм2---(13.5-20)А---(3.1-4.6)kW
кабел сечение 4мм2---(17.5-27)А---(4.0-6.2)kW
кабел сечение 6мм2---(23.5-35)А---(5.4-8.0)kW

За 5kW и 22А ще ви е нужен кабел
4мм2---(17.5-27)А---(4.0-6.2)kW, който ще осигури достатъчен запас за безопaсност.

По отношение на спада на напрежението изчислен по метода на Blue, 22(А)х15(м)/205=1.6%, което е под 2% и е O.K.

Първо правило:

Може да ползвате и правилото, че ел. кабел със сечение 0,8мм2 може спокойно да се справи с 1kW
0,8мм2---1kW
По отношениа на примера:
5kW х 0,8мм2=4мм2 кабел.

Второ правило:

Друго възможно правило (rule of thumb):
кабел(мм2) х 6=(А)
По отношениа на примера:
4мм2 х 6=24(А)
24(А) х 230(V)=5.52(kW)

Разликата между горните две опростени и с практична насоченост правила е 10%, като първото е по-консервативно.
2..Избор на автоматичен предпазител
От горният пример с 22(А) избирате предпазител за главното табло със стойност малко над получения ампераж т.е. 25А.
Друго удобно правило, е че за всеки киловат(kW) са нужни 4.8А предпазител.
5(kW) х 4.8А=24А

Жена Ви, обаче настоява да се подобрят „нещата“ с цел безопасност и разделяте тези 5kW на две линии съответно по 2kW и 3kW и им слагате предпазители, монтирани в малко табло, от което захранвате контактите.

Колко ампера да са предпазителите?
Какво сечиние да е кабелът от „втория ред“ предпазители до контактите?

Според по-горе приетите стойности:
кабел сечение 1.5мм2---(10-15)А---(2.3-3.4)kW
кабел сечение 2.5мм2---(13.5-20)А---(3.1-4.6)kW
За линията от 3кW избирате кабел 2.5мм2 и предпазител от 16А (3000W/230=13A).
1..(3kW х 0,8мм2=2.4мм2 кабел)
2..(2.5мм2 х 6=15(А); 15(А) х 230(V)=3.45(kW)
3..(3kW х 4.8А=15.4А предпазител)

За линията от 2кW избирате кабел 1.5мм2 (за спокойствие 2.5мм2) и предпазител от 10А (2000W/230=8.7A).
1..(2kW х 0,8мм2=1.6мм2 кабел)
2..(1.5мм2 х 6=9(А); 9(А) х 230(V)=2.07(kW)
3..(2kW х 4.8А=9.6А предпазител)

Жена Ви (страшна работа), изисква да й осигурите спокойствие, докато е ангажирана в кухнята по отношенение на „токови неприятности“ и настоява автоматичните предпазители от втори ред, съответно от 16 и от 10А да са „бързодействащи“, от тези с крива В.

Дадено е всичко необходимо, за да определите сечението на ел. кабелите и стойностите на предпазителите.

Ако имате колебания или сте на границата между две съседни сечения ел. проводник, според по-горе очертаните стойности, качете с един размер сечението на кабела. Повечето ел. проблеми са свързани с „малки“ кабели.

За улеснение на монтажа, при по-големи къщи, може да предпочетете при 6 и 4мм2 да работите с многожилни ел. кабели.

Желая Ви наситени с приянни емоции ел. изживявания тип направи сам.
:partyman:
Последна промяна от BLUEPUPIL на нед авг 06, 2023 4:53 pm, променено общо 4 пъти.
iliya_i - майстор
пет авг 04, 2023 4:59 pmBLUEPUPIL написа:
Жена Ви, обаче настоява да се подобрят „нещата“ с цел безопасност и разделяте тези 5kW на две линии съответно по 2kW и 3kW и им слагате предпазители, монтирани в малко табло, от което захранвате контактите.

Желая Ви наситени с приянни емоции ел. изживявания тип направи сам.
:partyman:
С този начин на смятане - по скоро НЕприятни емоции и ел. изживявания.
Нещо за коефициент на едновременност да кажеш?
valentino76bs - майстор
Ти май се бъзикаш с нас... :?:
hidrazin - майстор
пет авг 04, 2023 4:59 pmBLUEPUPIL написа:
Как да си направя ел. инсталацията?
Елементарно - като си намериш читав проектант а не фантасмагориите в поста.
:partyman:
BLUEPUPIL - майстор
Напълнете с цифри и думи отрицанието.
:cool:
Да видим има ли уловки в написаното
и ако има, кой ще може ги установи и
да ги анатемоса с доказателства.
:lol:
Вземам си пуканките!
:popcorn:
chapara - майстор
Голям смях ще пада
в неделнто училище😁🙄😄
Мойто лично мнение е че темата е противозаконна. Сещаш ли се към какво подканяш недоучения беден сънародник.
Голяма сеч може да настане🧐🙄
mika - специалист
Звъни телефона във фирма за ремонт на компютри.
- Принтера ми започна да не печата добре.
- Най-вероятно е за почистване. Ще ви струва 100 лв, но можете да прочетете ръководството и да си го почистите сам.
Клиента е потресен от такава откровеност:
- Младежо, вашият началник знае ли, че така му проваляте бизнеса?
- Честно казано това е негова идея. Доста повече изкарваме от принтери, които клиентите са опитвали да поправят сами.
ivanovbg - майстор
съб авг 05, 2023 12:13 amchapara написа:
Голям смях ще пада
в неделнто училище😁🙄😄
Мойто лично мнение е че темата е противозаконна. Сещаш ли се към какво подканяш недоучения беден сънародник.
Голяма сеч може да настане🧐🙄
Чак пък незаконна. По тая логика и форума е незаконен :-D
В края на краищата всички закони са пожелателни и са на принципа " ако те хванат". Дет се вика : Тоз който не е нарушил нито един закон пръв да хвърли камък"

Всъщност не намирам някаква грешка в написаното/цитираното от колегата. Болшинството от старите къщи са с ел инсталации изпълнени по старото правило: киловат-квадрат и вече на солидни години си работят безпроблемно.

Проблемите в домашните елинсталации много рядко идват от кабелите и предпазителите. Обикновено идват от качеството на връзките и използването на съвремените "изчислени" материали.
chapara - майстор
Е не е все пак като да изправяш пирони или да редиш плочки😁😁😁😁😉
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 71

Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: