• 1
  • 2
Ако незнаете къде да постнете въпрос или мнение, тука е мястото.
PetyrVeliki - специалист
Привет,

Има ли проблем ако пренасям бутилка от ЦО (телоподаващо) в колата си? Тя е празна, не е под налягане, но все пак да питам.

И нямам предвид само от съображения за безопасност, но и ако ме спрат катаджии - дали ще ми направят проблем.

Мерси предварително ;)
шоп - майстор
Няма проблеми
Ако е пълна даже и пожари може да гасиш. Има такива пожарогасители:-)
kozl - майстор
пет сеп 01, 2023 1:08 pmPetyrVeliki написа:
Привет,И нямам предвид само от съображения за безопасност, но и ако ме спрат катаджии - дали ще ми направят проблем.

Ако попаднеш на такива, които не знаят какво е СО2, може и да имаш проблеми :-D

И все пак поправи заглавието, че мисля си дали ако в бутилката има СО, става за гасене на пожари :?
bigdragon - специалист
транспортируемо оборудване под налягане
НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И
ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
В сила от 07.10.2011 г.
Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.
Обн. ДВ. бр.78 от 7 октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31
октомври 2017г., изм. ДВ. бр.36 от 13 май 2022г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел
повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова
оборудване;
ADR...
MamaMy - майстор
Къде го прати при камионджиите? Човека си пренася собственото безопасно обурудване. Ако става дума газовите еле пък метановите са в пъти по-опасни. Не го плаши човекот! Нека си върши работата. :)
torbalan - Дървен философ
пет сеп 01, 2023 3:35 pmbigdragon написа:
транспортируемо оборудване под налягане
НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И
ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
В сила от 07.10.2011 г.
Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.
Обн. ДВ. бр.78 от 7 октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31
октомври 2017г., изм. ДВ. бр.36 от 13 май 2022г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел
повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова
оборудване;
ADR...
Източник: Правно-информационни системи "Сиела" написа:
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. ново транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено
до 1 януари 2007 г. с маркировка за съответствие "Pi" за целите на предоставянето
му на пазара;
2. транспортируемо оборудване под налягане, което е обозначено с
маркировка за съответствие до 1 януари 2007 г. за целите на периодичните проверки,
междинните проверки, извънредни прегледи и използването му;
3. транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено с
маркировка за съответствие, предвидена в Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с
Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005
г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), за целите на новото оценяване на
съответствието.
И в кой от изброените случаи попадам аз, като ходя да си зареждам бутилката с пропан бутан?
Ами аргонаджиите?
Ами тези, дето заваряват с СО2?
MamaMy - майстор
Според тази наредба и всички дезодоранти и парфюми влизат в тази категория. Значи всички жени вън от колите! :-D
torbalan - Дървен философ
пет сеп 01, 2023 7:09 pmMamaMy написа:
Според тази наредба и всички дезодоранти и парфюми влизат в тази категория. Значи всички жени вън от колите! :-D
Съвсем не си прав. В член 2 си пише, за кои случаи е приложима наредбата. :)
zz_stefanov - майстор
оф, имам два пожарогасителя в колата, нямам АДР.
Ще ги хвърля. :)
MamaMy - майстор
пет сеп 01, 2023 7:34 pmtorbalan написа:
пет сеп 01, 2023 7:09 pmMamaMy написа:
Според тази наредба и всички дезодоранти и парфюми влизат в тази категория. Значи всички жени вън от колите! :-D
Съвсем не си прав. В член 2 си пише, за кои случаи е приложима наредбата. :)
Като термин това АДР е сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство.
Опасните товари се класифицират по определени категории. Отделните класове са девет на брой и са както следва:
Експлозиви(тук влизат всякакви вещества, които съдържат експлозивни смеси, дори и фойерверките); 2- газове ( всякакви лесно възпламеними такива,); 3- течни запалими вещества, като към тези се отнасят бензин, дизел, керосин, парфюмерийни продукти и други. 4- твърди запалими (натриеви батерии, запалки, кибрит и др.) 5 – окисляващи се вещества(нитрати, перманганат, хлорити и др.) 6 – токсични вещества – медицински отпадъци, биологични култури и други; 7- радиоактивни материали; 8- киселинни и корозиращи материали; 9 – други видове материали( тук се включват материали, използвани в медицината
  • 1
  • 2

Тема "Проблем ли е ако пренасям бутилка за CO (телоподаващо)" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: