Блажна боя, лакиране, боядисване с латекс, тапети и всичко полезно за вашия дом или предстоящ ремонт. А ако търсите изпълнители, разгледайте препоръчани майстори и фирми за боядисване с латекс.
Мишо
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ И ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ

Боядисването изисква да се извършат последователно определени операции по начин както следва:

1. С помощта на шпакла и гласпапир трябва да се отстранят полепналите по плоскостите варови наслоения и грапавини и да се обезпрашат.

2. Плоскостите се грундират /безиросват/, т.е.се намазват с безир-рец.№7.Безира се налага с гъста четка за блажна боя на тънък и равномерен пласт, без да се допуска потичането му. Безиросаните повърхности се изчакват до пълно изсъхване около 48 часа, след което се пристъпва към следващата операция-маджуниране /китване/.

3. Маджунирането има за цел попълването на пукнатините, порите и грапавините, за да се получи равна и гладка повърхност. Маджуна се нанася с шпакла по цялата повърхност като шпаклата се движи по посока жилите на дървото. Ако плоскостта е по-голяма, шпаклата трябва да бъде по-широка. Едновременно с нанасянето /размазването/ на маджуна се извършва и обирането му чрез притискане на шпаклата така, че върху плоскостта да остане тънък пласт, изпълващ само пукнатините, порите и грапавините. За маджуниране на дървени плоскости и стени, изложени на външни атмосферни условия се препоръчва маслен маджун, който се предлага като готов продукт /фабрикат/ в кутии по 1 кг. или маджун, приготвен по рец.№8-в или 8-г, който е по-издръжлив, а за вътрешни плоскости по рец.№8-а или 8-б. Нанесеният пласт маджун трябва да се изчака до пълно изсъхване /масленият безирен маджун съхне по-бавно, 40-50 часа/. Изсъхналата маджунирана повърхност трябва добре да се шлайфа чрез изтъркване с гласпапир, след това с четка или парцал се изчиства от прахта и се пристъпва към следващата операция, т.е. боядисването.

4. За да се получи плътно покритие на дървените повърхности или стени, блажната боя /безирена или лакова, бяла или друг цвят/, трябва да се налага на два или три пласта.

Като задължително правило е както първият, така и следващите пластове боя върху врати, прозорци, стени и др. повърхности да се нанасят отгоре-надолу, т.е. да се започне от горният край и последователно да се боядисва надолу. Боядисването на прозорци най-добре се извършва като се откачат крилата и се боядисат отделно върху маса или изправени. Ако това не е възможно, първо се боядисва касата на прозореца, след това крилата. Боядисването на крилата започва от плоскостите около стъклата, след това фалцовете и най-накрая лицевите плоскости. За да се запазят стъклата от нацапване с боя, препоръчва се при боядисването на плоскостите около тях да се използува малка ламаринка или да се работи по-внимателно и с по-малка четка. Ако се допусне нацапване на стъклото, боята може още докато е прясна да се избърше с памучен парцал или след като изсъхне да се изстърже с ножче за бръснене. Вратите се боядисват обикновено на място, без да се откачат. Нанасянето на боята върху плоскостите се извършва на отделни части. Примерно, когато се боядисва врата, боядисването започва отгоре, някъде до средата, до бравата. При нанасяне на боята, четката се движи еднопосочно нагоре-надолу до покриване с тънък пласт на отбелязаната част от плоскостта. За да се получи равномерен пласт боята се размазва още един път с хоризонтално движение на четката и трети път със съвсем леко притискане на четката пак отгоре-надолу. Така последователно се боядисва и останалата част от вратата, касата или стената. Четката с която се работи, при вземане на боя от кутията не трябва да бъде съвсем пълна. С леко притискане в ръба на кутията, тя трябва да се освободи от излишната боя. Нанесеният първи пласт боя трябва да се изчака не по-малко от 48 часа до пълното изсъхване, след което, ако има пропуски при маджунирането, т.е. недобре попълнени пукнатини и грапавини допълнително могат да се маджунират с корективен маджун рец.№8-д. След изсъхването на корективния маджун, боядисваната плоскост се шлифова леко със ситен гласпапир, обезпрашава се и е вече годна за повторно боядисване. Ако се наложи трето боядисване, предшествуващия втори пласт боя също трябва да се изчака добре да изсъхне. Обикновено, за да се постигне плътно покритие с бяла боя се налага трикратно боядисване, а при боядисване с цветни бои желаната покривност може да се постигне с двукратно боядисване. При боядисване на дървени плоскости и стени вътре в жилището може да се употребяват както безирени, така също и алкидни емайллакови бои, които се продават като готов фабрикат, разреждат се 10-15% с разредител за безирени и лакови бои или с терпентин. Допуска се смесване на безирената с алкидемайллакова боя в съотношение 1:1 с 10-15% разредител. При всички случаи на отваряне на кутиите с безирени или лакови бои, същите трябва добре да се разбъркат, защото много често са утаени на дъното. Когато при отварянето на кутиите се окаже, че горната част на боята е засъхнала, т.е. образували са се твърди ципи, боята трябва да се разбърка и да се прецеди през гъсто сито и тогава да се употреби. За получаването на цветни блажни бои - безирена или алкидна виж Рец.№9-а или 9-б.

Тема "БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ И ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: