Блажна боя, лакиране, боядисване с латекс, тапети и всичко полезно за вашия дом или предстоящ ремонт. А ако търсите изпълнители, разгледайте препоръчани майстори и фирми за боядисване с латекс.
Мишо
БОЯДИСВАНЕ С ВАРОВИ БОИ - Варовите бои имат най-широко приложение защото са най-достъпни по цени и изпълнение. Прилагат се върху нови и старобоядисани стени и тавани и са особено подходящи за кухни, бани, клозети, външни фасадни стени и др., където вследствие влагата туткалените бои нямат трайност.

При боядисване на нови мазилки е необходимо наслоенията по мазилката да се изстържат, пукнатините и наранените места да се изкърпят по рецепта 1. 3а да се изравнят изкърпените части с останалата площ преди да засъхне кръпката се заглажда с дъсчица /пердашка/, след което се пристъпва към боядисването. Варовата боя при всички случаи се нанася неколкократно и последователно на тънки пластове, защото при еднократно нанасяне на дебел пласт боята се напуква и пада. Когато се работи само с четка боята се нанася на два-три пласта като се изчаква изсъхването на първия и след това се повтаря и потретва.

При нанасянето на първия пласт боя по таваните четката трябва да се движи успоредно на вливащата от прозореца светлина, т.е. от прозореца към срещуположната стена, а при боядисване на стените четката се движи отгоре-надолу. При нанасяне на втория пласт четката се движи перпендикулярно на посоката на първия пласт т.е. на кръст. При последното боядисване посоката на движението на четката, трябва да бъде както при първото боядисване. Това е необходимо за да се избегне образуването на сенки по тавана и стените.

Когато имаме на разположение бояджийска пръскачка, вторият и третият пласт боя може да се нанася чрез леко напръскване, без да се изчаква окончателното изсъхване на втория пласт боя. Напръскването може да се повтори до получаване на плътно покритие. Напръскването трябва да става на тънък и равномерен пласт, за да не потече. Ако на някои места, поради невнимание боята се напласти и потече докато същата е съвсем прясна се обира с потупване на върха на четката и мястото, след като малко засъхне, отново се напръсква.

При напръскването пистолетът трябва да се движи кръгообразно и с ускорен темп на разстояние 60-70 см от плоскостта, като се внимава струята да върви перпендикулярно към стената или тавана.

При пълнененето на пръскачката боята се налива обезателно през фуния, в която има монтирано гъсто сито.

Варовите бои се приготовляват по рецепта № 3.


БОЯДИСВАНЕ НА СТАРОБОЯДИСАНИ СТЕНИ С ВАРОВА БОЯ

Старата разрушена и на места отлепена боя се намокря с четка или чрез напръскване с вода и с помощта на шпакла се изстъргва. Образуваните пукнатини и дупки се изкърпват с гипс - рец.8.Изстърганата плоскост се боядисва един-два пъти с варов разтвор до приближаване по гладкост с останалата стена, след което се пристъпва към цялостно боядисване на таваните и стените.

Ако старата боя е направена от хума и туткалено лепило, за да се боядиса с варова боя е необходимо стените да се омокрят с вода и старата туткалена боя чрез изстъргване напълно да се отстрани. Боядисването с вар върху туткалена боя е нетрайно и не се допуска.

След такава подготовка на таваните и стените, се пристъпва към боядисването им с варова боя по същия начин, както при боядисване на нови мазилки.

Боядисването на нови и стари фасади и други външни стени с варови бои се извършва по същия начин, както при вътрешните нови и стари стени. Боядисването им трябва да става в по-хладно време, а при силно слънце да се боядисват само засенчените места.

Тема "БОЯДИСВАНЕ С ВАРОВИ БОИ И БОЯДИСВАНЕ НА СТАРОБОЯДИСАНИ СТЕ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: