Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
zz_stefanov - майстор
crez написа:
zz_stefanov написа:

За ЕС и НАТО: за ЕС сега поне се взема повече от колкото се дава, а при нищо и никаквия военен бюджет трудно са се каже друго и за НАТО.
Вземи и прочети закона за ДБ за 2016г. и тогава пиши глупости да заблуждаваш хората. Там черно на бяло е записано" вноска в общия бюджет на ЕС" 1 009 743 800 лв. за Нато 70 000 000 лв. "средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз 68 032 100 лв.....е "къде е киро на кирия"
Не заблуждавам никого :)
Не знам как го четеш бюджета, но поне данните досега показват друго. Какво ще е от сега нататък ще видим.
https://www.infograf.bg/article/1465392364000
https://money.bg/finance/eto-kolko-pari ... osega.html
kozl - майстор
Hoвoceлckи написа:
И викаш добре, че са тия простаци да ни взимат калта и да ни ръсят по някое мильонче :-D А как се стигна до там. Едни еколози изреваха, че е много лошо да се копа там и флотационната фабрика малко умря. После добре ,че се появиха тия глупаци ... и се забрави, че е лошо да се копа.
Добре ще е когато не си наясно с фактите да си траеш, а не да теглиш локуми. Аз не съм твърдял кое е добре и кое зле, защото нямам позиция. Тая работа е като хем сърби, хем боли.
Добре е за региона, че има работа. Пустото злато все намира начини да избяга от Циганария. И преди десети и след това. Може би най-добре би било изобщо да не се добива, но златото привлича. Златато омайва. М-у другото в коцентрата има и други ценни суровини. Най-вече мед Cu. Но за ко и е на Циганария мед, като си съсипа индустрията.
Едни еколози, може би според теб едни други простаци, изревали..... Изрева целия земеделски пазарджишки район, най вече оризовите масиви, които се напояват с води от яз. Тополница. А ти хапваш ли оризец или може би Китайски. Хапвай от вносния, купувай вносни стоки и после се :? защо суровините изтичат извън държавата.
Е докато има ще изтичат, после ние умниците в Циганария ше му мислим, щото тоя рудник създава и негативни последствия. А и не само този рудник. Е то други почити не останаха. А като си помисля, че и този имаше голяма вероятност да бъде затворен....
Иначе като се катури каруцата пътища много. Е сега е гадно да гледаме отстрани как некакви простаци просперират с родните ни камъни. Гадно е село Челопеч да изглежда по-добре от столицата. Гадно но факт.
kozl - майстор
Чираче написа:
kozl написа:
Hoвoceлckи написа:
Защо само с вторичните - а в Челопеч?
А какво се произвежда в Челопеч и къде има пазар в Циганария на произведеното там :?
Ти от Марс ли падаш? Това е най-голямата загуба за България - златото.
И тоя се е опил от златото. Все си мисля, че най-голямата загуба е загубата на вяра, интелект и воля. Страната остана без индустрия он за злато си мисли. В земеделието златна е водата. Да ама напоителната система беше държавна, а приватизацията я унищожи. Земя имаме, вода все още се намира, правиме си кал.
hidrazin - майстор
kozl написа:
Страната остана без индустрия он за злато си мисли. В земеделието златна е водата.
Страната я ОСТАВИХА без индустрия. Как и защо е друга тема.
А това че не ни трябва злато щото сме нямали индустрия ... просто няма да го коментирам. Въпрос на мижав мироглед.
Нормалната практика е държавата да си попълва златния резерв от концесиите като изкупува златото а не да го подарява за мижава комисионна.
Щото идват дни когато парите стават само за това:
Изображение
:partyman:
crez - майстор
zz_stefanov написа:
Не заблуждавам никого :)
Не знам как го четеш бюджета, но поне данните досега показват друго. Какво ще е от сега нататък ще видим.
https://www.infograf.bg/article/1465392364000
https://money.bg/finance/eto-kolko-pari ... osega.html
Препоръчах ти да се запознаеш със закона за ДБ, а не да ми цитираш разни измислени натъкмени стъкмистики за хвалба(разбира се медиите и разните НПО-то финансирани от вън ще пищат само хвалебствени слова, Кой средно статистически българин чете ЗДБ) .Караш ме да пълня темата със спам, но за глава като твоята ще го направя. Прочети и ми покажи в приходите на ДБ колко са средствата получени от ЕС. Виж в разходната част вноската.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели Сума(хил. лв.) I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
20 623 591,5
Данъчни приходи
18 065 446,7.
Корпоративен данък
1 734 500,0
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
108 500,0
Данъци върху доходите на физически лица
2 830 000,0
Данък върху добавената стойност
8 409 600,0
Акцизи
4 670 000,0
Данък върху застрахователните премии
32 000,0
Мита и митнически такси
150 000,0
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
Други данъци
129 800,0
Неданъчни приходи
2 558 144,8
Държавни такси
1 055 114,0
Съдебни такси
120 000,0
Приходи и доходи от собственост
448 832,5
Глоби, санкции и наказателни лихви
95 036,9
Други приходи
839 161,4
(2) Приема държавния бюджет за 2016 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
Показатели Сума(хил. лв.)
РАЗХОДИ
10 946 208,6
Текущи разходи
8 332 042,6
в т.ч.
Персонал
3 784 699,6
Субсидии
871 694,6
Субсидии за нефинансови предприятия
806 076,7
Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
65 617,9
Лихви
773 943,3
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 058 603,7
Капиталови разходи
2 511 887,9
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 268 627,1
Капиталови трансфери
243 260,8
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
11 945,0
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
По бюджета на съдебната власт
600,0
По бюджета на Народното събрание
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО
10 455 193,2
Предоставени трансфери за:
10 526 027,2
Общините
2 662 137,0
Държавното обществено осигуряване(вноската от бюджета по с/ката на НОИ за пенсии)
5 065 887,1
Националната здравноосигурителна каса
1 069 199,0
в т.ч.
- от Министерството на здравеопазването
24 000,0
Българското национално радио
42 112,0
Българската национална телевизия
65 147,0
Българската телеграфна агенция
4 385,0
Държавните висши училища
407 415,3
от Министерството на образованието и науката
383 331,3
- от Министерството на отбраната
24 084,0
Българската академия на науките
75 837,0
от Министерството на образованието и науката
73 287,0
от Министерството на околната среда и водите
2 550,0
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите
95 000,0
Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
1 370,0
Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
68 032,1
- от Министерския съвет
3 036,8
- от Министерството на финансите
996,0
от Министерството на вътрешните работи
20 604,0
- от Министерството на правосъдието
37,3
- от Министерството на икономиката
71,3
- от Министерството на образованието и науката
5 000,0
- от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
36 257,6
- от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
401,9
- от Министерството на земеделието и храните
579,7
- от Министерството на енергетиката
717,6
- от Националния статистически институт
300,0
- от Държавната агенция "Национална сигурност"
29,9
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
812 974,8
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"
156 530,9
Получени трансфери от:
70 834,0
Държавното обществено осигуряване за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
3 684,0
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
за Министерството на околната среда и водите
60 000,0
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 009 743,8
kozl - майстор
hidrazin написа:
А това че не ни трябва злато щото сме нямали индустрия ... просто няма да го коментирам. Въпрос на мижав мироглед.
Хидра това, по-горе не са мои слова. И никъде не съм твърдял подобно нещо. И докато сега е явно, че челопешкото злато излиза от Циганария, то преди десети при държавния монопол не е ясно, след като е добивано в МДК Пирдоп, каква му е последващата съдба и дали има наличности от него в държавния резерв или всичкото е потънало в необятния СССР.
nikolson - майстор
kozl написа:
каква му е последващата съдба и дали има наличности от него в държавния резерв или всичкото е потънало в необятния СССР.
Така или иначе е продавано. Но мината едва ли е получавала 30 млн печалба (колкото е концесията). Ако разходите за добива са по-големи от стойността, не злато, ами философски камък да копаеш, пак е безсмислено.
crez - майстор
kozl написа:
всичкото е потънало в необятния СССР.
Кози, твърдо мога да кажа че злато не сме изнасяли в онова време за никъде. Там на Камчатка съм виждал драгата върви в руслото на реката и промива, с дреболии не се занимават. Късовете са като фас от цигара( но това е друга бира,затворен регион, достъп на руснаци беше ограничен,а за чужденци като мен със специален пропуск и охрана) А каква сьомга има в тези реки :shock: по версия на местните щом има сьомга значи реката е златоносна.
nikolson - майстор
crez написа:
Кози, твърдо мога да кажа че злато не сме изнасяли в онова време за никъде. .
Според по-преден пост, добивът е бил 25 кг на ден. Това е над 9 тона годишно. Ако не е продавано, за десетина години трябва да са се натрупали сто тона. :?:
hidrazin - майстор
За златния резерв няма много официална информация. И политиците мълчат по темата.
По откъслечни данни в началото на демокрацията сме имали към 34 тона.
За времето от тогава насам сме прибавили още едва 6 тона. Ама колко е вярно?
От тези 40 тона, едни 20 почти сигурно са в Англия.
Останалите 20 тона май Милен Велчев ги заложи в някаква швейцарска банка като обезпечение.
Общо взето там е мътна и кървава...
kozl написа:
Хидра това, по-горе не са мои слова.
Ми чии са бре? :-D Като не са твои вземи ги сложи като цитат...
:partyman:

Тема "Началото на края" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: