• 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
От мобилни телефони до цифрови камери
torbalan - Дървен философ
Да се похваля с първия успех - успях да подкарам един от примерите :)

Не било трудно. :)
nikolov333 - майстор
Супер..споделяй, ако откриеш някой тънкости и евентоално решения на конкретен проблем.. :partyman:
torbalan - Дървен философ
Успях да пусна примера, дето мига диодчето. За да работи вместо LED_BUILTIN трябва да бъде 2.

Сега мъча "уеб" сървъра, ама успеха е никакъв.
torbalan - Дървен философ
Не мога да подкарам уифито... Нито със секюрити, нито без...

Код: Избери всички

#include <WiFi.h>


char ssid[] = "thor";   // your network SSID (name)
char pass[] = "qwertyuiop";  // your network password
int keyIndex = 0;         // your network key Index number (needed only for WEP)

int status = WL_IDLE_STATUS;

WiFiServer server(80);


// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(2, OUTPUT);
 
 // check for the presence of the shield:
// if( WiFi.status() == WL_NO_SHIELD ) {
// }
}
 
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(2, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(2, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}
Така пуснат със закоментиран if()... работи нормално. Дидчето мига.
Като махна закоментирването от реда с if-a диодчето светва за няколко секунди, като че ли се опитва да се закачи, угасва и повече не мигва.
Vectra - специалист
Аз ползвам библиотеката ESP8266WiFi.h и нямам никакви проблеми.
Ползвай този пример за проба:

Код: Избери всички

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>

const char* ssid = "........";
const char* password = "........";

ESP8266WebServer server(80);

const int led = 13;

void handleRoot() {
 digitalWrite(led, 1);
 server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
 digitalWrite(led, 0);
}

void handleNotFound(){
 digitalWrite(led, 1);
 String message = "File Not Found\n\n";
 message += "URI: ";
 message += server.uri();
 message += "\nMethod: ";
 message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
 message += "\nArguments: ";
 message += server.args();
 message += "\n";
 for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
  message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
 }
 server.send(404, "text/plain", message);
 digitalWrite(led, 0);
}

void setup(void){
 pinMode(led, OUTPUT);
 digitalWrite(led, 0);
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.println("");

 // Wait for connection
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to ");
 Serial.println(ssid);
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 if (MDNS.begin("esp8266")) {
  Serial.println("MDNS responder started");
 }

 server.on("/", handleRoot);

 server.on("/inline", [](){
  server.send(200, "text/plain", "this works as well");
 });

 server.onNotFound(handleNotFound);

 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void){
 server.handleClient();
}
От Tools->SerialMonitor можеш да видиш какво ти отговаря модулчето. Редовете Serial.println("......") са за тази цел.
Успех! :partyman:
torbalan - Дървен философ
Vectra написа:
...
От Tools->SerialMonitor можеш да видиш какво ти отговаря модулчето. Редовете Serial.println("......") са за тази цел.
Успех! :partyman:
В общия случай не пише нищо...

Сега ще я видя тая библиотека...
torbalan - Дървен философ
Такааа...

Уеб сървъра, вече работи... С помощта на Vectra-та :)
Vectra - специалист
Такааа, да споделя една интересна информация.
Преди десетина години бяха доста популярни копирните машини на Коника-Минолта bizhub 162, 163, 210, 211.... , които вече отдавна би трябвало да са в пенсия и с тях да е пълно по сервизите. Ако ви попаднат такива за разкулачване (аз оправих вече 2), не изхвърляйте дисплея! Оказа се, че е с драйвер съвместим с масово ползваните в ардуино HD44780 -> KS0066 и е двуредов с 20 знака на ред. Има само малка разлика в разпиновката. Всъщност е еднаква, но тук е двуредова. Ето описание на пиновете.
Прикачен файл:
Capture.PNG
Capture.PNG (14.14 KиБ) Видяна 614 пъти
Ето и резултата при мен. Използвал съм PCF8574 I2C LCD модул, но ако имате на разположение 6 свободни GPIO, може и без него.
Прикачен файл:
IMG_20180211_135611.jpg
Прикачен файл:
IMG_20180211_135619.jpg
Дано съм бил полезен на някой :)
alabal - специалист
USB TO TTL конвертор CP2102 дали ще може да програмира ESP8266-01?
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Тема "Всичко за ESP8266" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: