• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
BLUEPUPIL - специалист
1..Увод- Настоящото писание важи за едноетажни или двуетажни жил. сгради с отвори до 6м. Да не се прилага за сгради с модернистично-иновативен дизайн, поставящи на изпитание носимоспособността на стоманобетона. 2..Армировъчна стомана- Въпреки, че към днешна дата (септември 2014) нормативните книжа, позволяват да се ползва ст. AI, ви съветвам да я избягвате. Остават ст. AIII и SD с граница на провлачване съответно- 420 и 500 Mpa. Опитвате се да избегнете нискокачествената арм.(за която към настоящия момент не мога да твърдя, че се спотайва на бълг. пазар), като искате сертификат. Ако купувате в малки количества надали ще ви издадат такъв (но е възможно нещата да са се променили), затова купувате един прът от снопа/пачката, слагате го на бигляра и го огъвате- усилието трябва да е съизмеримо с това приложено към прът със същия диаметър и якостни показатели, за който знаете със сигурност, че е качествен. Диаметрите с които се работи лесно са в диапазона 6-14мм. 16мм. се огъва ръчно доста трудно. 3..Бигляр- Ще ви трябват 2 бр. Единият по-крехък за бигли(стремена) 6-8мм, другият по-як за 10-14мм. Огъва се бавно с равномерно и постъпателно движение без резки тласъци за да не предизвикате неприятни напрежения и деформации в ст. Най-важното е да спазите минималните радиуси на огъване. Демек ролката около която се огъва да бъде с мин. допустим диаметър за съответната дебелина на пръта.
Прикачен файл:
BENDING-RADIUS-50P-TIFF.jpg
В крайна сметка за да ви е мирна главата приемете следните диаметри на ролката около която ще огъвате- за бигли- за арм. 6мм.-ф25-30, за арм. 8мм.-ф35-40мм., за надлъжна арм- за арм. 10мм- ф70, за арм.12мм.- ф85, за арм. 14мм- ф100. 4..Колони---Над плочата (за диаметри до 14мм. вкл.) е достатъчно да стърчат 70см. Въпреки ,че ст. е оребрена не е лошо да се направят в краищата на надлъжните пръти куки. Обикновено колоните от първия етаж са по-големи или са равни като напречно сечение на тези от втория етаж. Това налага частта от прътите, които стърчат над плочата да бъде предварително огъната, за да може горния арм. скелет да обхване долния. Огъване, след като плочата е излята и бой с чукове не са много за препоръчване. Ако става въпрос за едноетажна къща мога да ви предложа решение, при което фусовете са с няколко см. по малки от колоната. Разбира се количествотото и разположението на арм. вложена във фусовете трябва да удовлетвори норм. изисквания. Друго подобно решение е това, при което арм. скелети на първия и втория етаж са еднакви или този на втория е по-малък, тогава могат да се ползват допълнителни пръти, както е на схемата по-долу.
Прикачен файл:
CONNECTING-COLUMNS-50P-TIFF.jpg
Първата бигла е на 5см. от плочата, в следващите 40-50см. биглите са през 10см. вървейки нагоре по височината на колоната биглите се разреждат на през 15см., след това на 20см. Като в средата са най-редки, но не бива да са на повече от 20-25см. От средата нагоре биглите започват да се сгъстяват със стъпка аналогична на тази при долните. Върха на колоната, там където стъпват гредите или безгредовата плоча заслужава, прецизно полагане на арм. и бетониране, тъй-като обикновено там възникват проблеми при по-силни хоризонтални натоварвания. Добре е да не се допуска, вертикален прът от колоната , който да не е обхванат от бигли или есове. Показани са няколко начина на армиране на колона, като са дадени и по-големи и тежко армирани колони, тъй като автора не долюбва шайбите и е на мнение ,че (доколкото е възможно и в съвместна работа с останалите колони, греди и плочи) всяка една колона трябва да се стреми да поеме колкото е възможно повече от хоризонталната (сеизмична) компонента на вертикалния товар , който носи.
Прикачен файл:
50-PERCENT.jpg
Прикачен файл:
50-PERCENT.jpg
5..Греди- Често пъти направата на единия или двата броя огънати пръти е доста трудно, затова може да поискате от вашия проектант да ги изостави и да поеме главните опънни напрежения само с бигли. Аналогично , както при колоните биглите са най гъсти в крайщата и се разреждат към средата. Следните дължини на закотвяне на опънатите пръти могат да се приемат за минимални- следва таблица с мин. дължини на закотвяне.
Прикачен файл:
1-ANCORING-BEAM-COLUMNS-50P-TIFF.jpg
Следва продължение.
BLUEPUPIL - специалист
Показани са няколко начина на армиране на греда.
Прикачен файл:
ENDS-MIDDLE-50P-TIFF.jpg
Прикачен файл:
POWER-RODS-50P-TIFF.jpg
Прикачен файл:
BEAM-WITHOUT-PROFILE-50P-TIFF.jpg
Прикачен файл:
BEAM-COLUMN-KNOT-50P-TIFF.jpg
6..Плочи- При безгредовите плочи, трябва да се обърне особено внимание на армирането и бетонирането на частта от плочата над колоните. За да не стане фермана твърде обемист няма да включа въпросите с армирането на полетата (по-нататък в темата може да ги обсъдим). Само ще кажа, че диаметъра на арм. дрябва да е такъв , че при ходене върху нея да не става на спагети. Мин. дължини на закотвяне при плочи са дадени по-долу.
Прикачен файл:
2-ANCORING-PLATES-50P-TIFF.jpg
Следва продължение.
BLUEPUPIL - специалист
7..Бигли (стремена)- Ето няколко вида бигли , като отбележа, че двойно затворената бигла никога няма да ви разочарова.
Прикачен файл:
TYPE OF STIRRUPS.jpg
По-долу е показан един от начините на огъване на бигла.
Прикачен файл:
BENDING PROCESS.jpg
8..Връзване на арм.- Ползва се мека, нечуплива тел, на един или два ката в зависимост от диаметъра и. При нужда от изправяне на кривини и фиксиране в определено положение се прибягва и до по-яка тел. Ето основните типове връзване.
Прикачен файл:
REBAR-TIES-50P-TIFF.jpg
9..Снаждане на арм.- Снаждане чрез заварки и припокриване особено на опънати пръти не е за препоръчване. Затова още в процеса на проектиране, съобразете нужните ви дължини с търговските дължини налични на пазара. И при условие, че ползвате ограничен асортимент арм. ст. е възможно да сведете загубите от оставащи парчета до минимум. 10..Бетонно покритие на арм.- следва таблица за мин. бет. покритие.
Прикачен файл:
CONCRETE-COVERING-50P-TIFF.jpg
11..Заключение- Добре сте дошли в темата с отзиви, коментари, критики, поправки и пр.
profy - специалист
Необходима и полезна тема !!!
Поздравления за чудесното описание, подкрепено с хубав илюстративен материал.
=D> =D> =D>
BLUEPUPIL - специалист
Радвам се ,че ви хареса.
BLUEPUPIL - специалист
Ето нещо интересно, касаещо армировката. От сайта на ДНСК. Следва цитат: "Относно: Влагане в стоманобетоновите конструкции на
армировъчни стомани с периодичен профил, произвеждани от
металургичните заводи на кангали с диаметри от Ф12мм до
Ф20мм с нарушено оребряване, вследствие изправянето им.
Научноизследователския строителен институт (НИСИ- ЕООД) е
констатирал, че при изправяне на доставяната на строежите на кангали
профилна армировъчна стомана се нарушава оребряването й (смачкват се
ребрата), като при диаметри от Ф12мм до Ф20мм уврежданията са
значителни и профилираната армировка след изправянето й се превръща
в приблизително гладък профил. Количествения показател, с който се
оценява оребряването на армировката, съответно коефициентът на
сцеплението й с бетона, е относителната площ на ребрата fR, за която
стандартите и съответните нормативни актове определят минимални
стойности в границите от 0,035 до 0,056 в зависимост от диаметрите на
прътите. При изправяне от кангали на армировъчни стомани с
периодичен профил относителната площ на ребрата fR се намалява с 60-
70% (по контролни измервания, извършвани в НИСИ – ЕООД) в
сравнение с декларираните от производителя нормативни стойности.
Използването на армировъчна стомана с нарушен профил е съществено
несъответствие по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(НСИСОССП), тъй като се използва армировъчна стомана с променени
технически характеристики, свързвани с удовлетворяване на
съществените изисквания към строежите.
Фирмите производители на армировъчни изделия от профилирана
армировъчна стомана, доставена им на кангали, не контролират
показателя fR след изправянето на стоманата от кангала и издават
декларация за съответствие за изготвяните от тях изделия, като прилагат
производствения сертификат на металургичния завод – производител на
стоманата, и декларация за съответствие на доставчика, които
обикновено не съответстват на действителните. Тази практика е в
нарушение на Закона за техническите изисквания към продуктите и на
НСИСОССП, тъй като води до съществено несъответствие при
удовлетворяване на същественото изискване към строежите № 1 за
механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност.
Влагането на профилирана армировъчна стомана с нарушено
оребряване води до отрицателни последствия за сигурността на
стоманобетонните конструкции и се изразяват в понижаване на носещата
им способност, пукнатиноустойчивост и дълготрайност, за които нито
проектанта, нито възложителя на строежите са информирани."
Прикачен файл:
DNSK-JPEG.jpg
BLUEPUPIL - специалист
Производителите на арм. стомана у нас са: Стомана- Перник, Хелиос- Пловдив и Промет- Дебелт. Вноса е основно от Румъния, Турция и Гърция........ Някой бетонови възли роботят с новите означения за класовете на бетона. За по-голяма яснота ето ви следната таблица:
Прикачен файл:
READY-JPEG.jpg
ribnikolaevi - майстор
Ще си позволя да добавя нещо. Има все още хора, които бъркат марка на бетона и клас. Каква е разликата: марка е старата характеристика на якостта на бетона по БДС. Представлява средно-аритметичната стойност от всички изпитане опитни образци (кубчета или цилиндри). Недостатъкът му е, че даже при добра средна стойност, резултатите може да са с голямо разсейване. Затова се е наложила нова характеристика, кръстена клас. При нея се гарантира 95 процентова осигуреност на резултатите. Т.е. - ако се направят 100 изпитвания по якост на натиск, то 95 от тях ще покажат стойност най-малко равна на стойността на класа. Това стимулира производителите към по-слабо разсеяни резултати и по-хомогенни (тъй като гонят икономическа ефективност).
Така че: марка - стара характеристика, по-слаба е като параметър; клас - новата характеристика, дава добра представа за якостта на бетона.
BLUEPUPIL - специалист
Следните три карти ще ви помогнат (приблизително) да определите местоположението на вашия парцел, по отношение на сеизмичната опасност. И съответно да решите дали да се вманиачавате на тема армировка и бетон или да я карате по-фриволно.
Прикачен файл:
15.jpg
Прикачен файл:
10.jpg
Прикачен файл:
20.jpg
Разликата между магнитуд(M) 5 и 6 е една степен , но се отделя 10-пъти повече енергия. При магнитуд 7 се отделя 100-пъти повече енергия отколкото при М5. Твърдението ,че у нас няма зони, които да не изискват анти-сеизмично строителство е малко подвеждащо. Тъй като между земно ускорение 0.05g и 0.40g разликата приблизително е, като между леко разлюляване и опити за промяна на релефа.
BLUEPUPIL - специалист
Прикачен файл:
LOGO-WEB.jpg
Защото- Какво е армировка без бетон?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7

Тема "Как да си направя армировката?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: