Ако искате да поправите или сте поправили нещо тука е мястото.
Здравейте, дали някой може да помогне с този електромотор (имам 3 бр. и ще ми вършат перфектна работа). Не мога да ги пусна в действие. Слагам им кондензатор и като ги пусна вибрират и нямат достатъчно обороти, все едно не им достига ток. На табелката, пише че са пригодени само за тяхно си управление. Дали има шанс да ги пусна без такова. Трябва ми да въртят на максимални обороти постоянно. Прилагам снимки на самия мотор, ротор, статор и табелката.

P. S. Ако има някой, който мисли, че може да ги пусне мога да му пратя един по Еконт за моя сметка да пробва, ще си заплатя каквото е нужно.

Прикачен файл

IMG-469bc14e32ccfa29ab336731452103f6-V.jpg

Прикачен файл

IMG-c241a4a5b7bd315843cc72925620c860-V.jpg

Прикачен файл

IMG-ebde7a2b39b851f7d1657865b64ba52e-V.jpg

Прикачен файл

IMG-5929a967746ee7f999eafb25a6042a9b-V.jpg

Прикачен файл

IMG-d9b179aa3e9583c3193d5a069f0534ff-V.jpg
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
вт яну 11, 2022 5:21 pmpavloto написа:
P. S.
viewforum.php?f=54
MamaMy - майстор
https://www.emotron.com/globalassets/do ... r3b.en.pdf

Модула за управление ми прилича на трифазен инвертор, но какво напрежение дава на изводите и с каква честота нищо не споменават. Става ясно, че следят оборотите с тахо и могат да сменят посока на въртене.

Превод с Гугъл преводач
2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ По време на инсталацията • Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да инсталирате и стартирате единицата. • Монтажът трябва да се извършва от квалифициран персонал. • Подходящите правила и разпоредби, уреждащи инсталирането и експлоатацията- електрическото оборудване трябва да се спазва стриктно (например VDE 0100). • Мерки за защита срещу нараняване и повреда на машината трябва да бъдат се извършва в съответствие с местните правила и разпоредби. • EMS-VVX е предназначен за фиксиран монтаж. • Кабелите не трябва да се свързват или изключват, докато мрежовото напрежение е се доставя на единицата. • Проверете дали оборудването е правилно инсталирано, преди да го използвате. Препоръчай на инструкциите, дадени в раздел Инсталация. • Неизправностите, причинени от неправилна инсталация или експлоатация, не се покриват от гаранция.

По време на работа • Не трябва да се извършват измервания вътре в модула на двигателя, докато оборудването- Устройството работи или се подава мрежово напрежение. • Може да се правят измервания в контролния блок, докато оборудването е работи, но само на клемите за свързване. Забележка: бъдете много внимателни, докато правейки това. • Устройството не трябва да се отваря или демонтира по време на работа.

При демонтаж и изхвърляне • Корпусът на VVX-2EM и -4EM е изработен от пластмаса, а на VVX- 6EM е изработен от алуминий, стомана и пластмаса. Този материал трябва да се изчерпани и рециклирани в съответствие с подходящи местни правила и разпоредби. • Платките съдържат малки количества калай и олово, които трябва да бъдат обработвани и рециклирани в съответствие с подходящи местни правила и разпоредби. • Двигателят е изработен от мед, пластмаса, алуминий и стомана. Този материал също трябва да се обработват и рециклират в съответствие с подходящи местни правила и регламенти.

К О Н Т Е Н Т 1 . П Р О Д У К Т Д Е С К Р И П Т И О Н 4 1.1 Общо описание 4 1.2 Вградени функции 4 1.3 Избор на размер на задвижващата система 7 2 . И Н С Т А Л А Ц И Й 8 2.1 Основна инсталация 8 2.2 Аксесоари 8 2.3 Избор на диаметър на макарата 9 2.4 Окабеляване 9 3 . Т Р О У Б Л Е Ш О О Т И Н Г 14 4 . Т Е Ч Н И К А Л Д А Т А Ф О Р E M S - V V X 2 E M 16 5. T E C H N I C A L D A T A F O R E M S - V V X 4 E M 18 6. T E C H N I C A L D A T A F O R E M S - V V X 6 E M 20

1 . ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 1.1 Общо описание EMS-VVX Master е задвижваща система с контролирана скорост, специално проектирана за шофиране ротационни топлообменници. Системата се състои от затворен блок за управление и a моторен блок с червячен редуктор, които са свързани с два кабела. В управляващото устройство се задвижва от еднофазно захранване, 230 VAC, 50/60 Hz. EMS-VVX Master има множество вградени функции, които го правят идеален за това конкретно приложение: • Не се изисква първоначално подрязване. • Тахометър, който гарантира, че двигателят винаги поддържа правилния режим скорост на въртене, определена от управляващия сигнал. • Постоянен въртящ момент в целия диапазон на скоростта • Функциониране на монитора за въртене дори при автоматично продухване • Меко стартиране/меко спиране • Електронна защита на двигателя • Задвижващата система е проектирана да отговаря на повечето типове управляващи сигнали. • Всички контролни входове са галванично изолирани. • Работното състояние на системата може да бъде показано. • Висока ефективност

1.2 Вградени функции Автоматично прочистване Ако контролният сигнал падне под определена стойност, топлообменникът ще се завърти през около 15° на всеки 5 минути. Тази ниска скорост (средна скорост на въртене) не позволява пренос на топлина, но гарантира, че роторът се поддържа чист чрез продухване. Монитор за въртене (DIP-превключвател 4) Мониторът на въртене проверява дали роторът на топлообменника действително се върти. А магнит, монтиран в периферията на ротора, задейства сензор за импулси веднъж на всеки революция. Могат да се използват дори други видове сензори, например индукционни соли от NPN-тип, които осъществяват връзка към (-), от CARLO GAVAZZI ЕЛЕКТРОМАТИЧЕН, обозначение EI 1808 NPOS. Ако задвижващият ремък се повреди, роторът на топлообменника ще спре, импулсите също спрете и ще се задейства аларма. Двигателят се върти непрекъснато, независимо дали аларма показва, че е спряла. Ако искате двигателят да спре на всякакъв тип задействана аларма, включително алармата за проверка на въртене, мрежовото напрежение може да бъде блокиран външно, когато алармата е подадена от EMS-VVX. Времето до аларма е 20 минути при минимална скорост на въртене и 24 секунди при максимална скорост на въртене. Магнитът и импулсният сензор се поръчват отделно. Мониторинг на въртене- tor функционира дори когато системата е в процес на прочистване. Показване на точното въртене Точната скорост на въртене се показва като обороти в минута, когато е свързан сензор за въртене.

Бутон за тестване Блокът за управление е оборудван с тест бутон, разположен под терминала- блок капак. Когато тестовият бутон се държи натиснат, двигателят меко стартира и ускорява до макс. об/мин. Бутонът за тест управлява двигателя независимо от всякакви други сигнали. Вижте главата Отстраняване на неизправности. Индикатори за състоянието Алармено реле Вградено реле с превключващи контакти задейства аларма при: • Пренапрежение на мрежовото захранване • Ниско напрежение в мрежовото захранване • Загуба на захранване • Претоварване на двигателя • Загуба на сигнал от магнита на ротора към монитора за въртене, например в случай на а скъсан задвижващ ремък. Превключвател за приоритет При прекратяване на външния безпотенциален вход, двигателят се завърта на предварително зададени обороти с помощта на вградения потенциометър (разположен под тер- капак на миналния блок). Превключвателят за приоритет има по-висок приоритет от двата летни/зимни ключове и контролни сигнали.

Таблица 1: Индикация за състоянието на контролния блок. Скорост на ротора като об/мин. "По подразбиране" редукторен двигател/ ротор = 1:300, правилното намаление е показано след се обработват два сензорни сигнала. Обхват на дисплея 0,2-99 об/мин. Прочистване. Нисък контролен сигнал Мига, когато магнитът на VVX-ротора премине през него сензор. Остава да свети, докато контактът е затворен, поне 1 с. Показва се летен режим/възстановяване на топлината при охлаждане когато температурата на отработения въздух е по-ниска от тази за входящия въздух. (Напрежението между клемите 51- 53 е по-високо, отколкото между клеми 51-52.) Показва се, когато DIP-превключвателят на монитора на въртене е настроен в позиция не е свързана.

Превключвател лято/зима, температура Два NTC-резистора, 2000 Ω, напр. EGL 511, един във входящия въздуховод и един в канала за отработен въздух, може да бъде свързан директно. Когато отработеният въздух е по-студен от входящия въздух, двигателят се върти с максимални обороти, за да въздейства топлина възстановяване при охлаждане. Когато отработеният въздух е по-топъл от входящия, нормална ситуация, скоростта на двигателя се регулира от контролния сигнал за топлина- възстановяване. Превключвател лято/зима, енталпия Сензорите са свързани към външен контролер, който от своя страна е свързан с същата клема като температурния сензор - отработеният въздух за лятото/печел- температура на превключване.

температура Сензорът е свързан към външен контролер, например RS 20-40, който се поддържа. захранван с +12 V и -12 V от EMS-VVX. Терморегулаторът кон- контролира скоростта на двигателя чрез входен контролен сигнал. Максималното натоварване е ± 50 mA. Абсолютна влажност Сензорът за влажност е свързан към външен преобразувател и управлява скорост на двигателя чрез входен контролен сигнал. Защита на контролния блок Блокът за управление е снабден с мониторинг и за претоварване на мрежовото захранване под напрежение. Когато захранването се увеличи или намали под предварително зададеното прагове контролният блок се изключва и двигателят спира. Когато захранването се връща към нормалното, двигателят се рестартира автоматично. Недостатъкът- Trol модулът включва електронна защита на двигателя срещу претоварване и следователно не е необходима външна защита на двигателя. При претоварване захранването- слоят към двигателя се отрязва. За рестартиране на задвижващата система, захранването към кон- Trol единицата е прекъсната за 2 секунди.

Индикатори за аларма: (мига) Аларма се показва на дисплея веднага след откриване на неизправност, докато аларменото реле се променя след известно време. Вижте следната таблица. 1.3 Избор на размер на задвижващата система ВНИМАНИЕ! По-висока скорост на ротора от 10 rpm увеличава натоварването и още повече тогава може да е необходима мощна задвижваща система. Уплътненията на ротора в здрав контакт с роторът може също да означава, че е необходима по-голяма задвижваща система. Таблица 2: Алармен сигнал на контролния блок. Индикация Защитен функция Аларменото реле е спъна след Рестартирам Нулиране на аларма Неизправност в мрежата, пренапрежение 2 мин. Автоматично Ръчно, превключвател изключване и след това включете електрическата мрежа волтаж Неизправност в мрежата, под напрежение 2 мин. Автоматично1) _ Аларма за въртене 24 сек. - 9 часа, макс. обороти - прочистване Моторът прави не спирай Претоварване, високо ток на двигателя2) 2 мин. Ръчно, превключвател изключване и след това включете електрическата мрежа волтаж Късо съединение3) 10 сек. Ръчно, превключвател изключване и след това включете електрическата мрежа волтаж 1) Ако аларма F2 (под напрежение) бъде открита многократно, алармата се задържа и системата може да се рестартира само чрез изключване на мрежовото напрежение и след това включване отново. 2) Задвижващата система прави опит за рестартиране, показва се аларма за претоварване. 3) Само EMS-VVX 6 Таблица 3: Избор на задвижваща система при най-висока скорост на ротора от 10 rpm. Диаметър на ротора Задвижваща система < 1900 mm EMS-VVX 2 < 3500 mm EMS-VVX 4 < 5500 mm EMS-VVX 6

2 . ИНСТАЛАЦИЯ 2.1 Основна инсталация Задвижващият агрегат (двигател плюс редуктор) е монтиран на разположената скоба в топлообменника, а управляващият блок е монтиран в подходящо положение или в корпуса на топлообменника, или например в контролната зала. Затихване на вибрациите трябва да се постави материал като гумени антивибрационни опори между двигателя и скобата на двигателя. Посоката на въртене не трябва да е променени. Ако това се случи, задвижващият модул трябва да се завърти на 180º или да се смени друг модел. Инсталационен комплект за двигателя може да се поръча отделно. Монтиране на монитора за въртене Магнитът за импулсния сензор/монитора за въртене е здраво завинтен на периферията на топлообменника. Ако корпусът около ротора е магнитен Самият магнит на сензора трябва да бъде изолиран от корпуса. Импулсът сензорът е монтиран, за да се гарантира, че магнитът преминава над него на разстояние 5-8 mm, виж фигура 2. Ако се използва индукционен сензор тип EI 1808 NPOS, магнитът се заменя с подходяща метална шпилка. 2.2 Аксесоари Следните артикули могат да бъдат поръчани отделно: • Пластмасови кабелни нипели за EMS-VVX 2EM и 4EM, пластмасов и метален кабел нипели за EMS-VVX 6EM • Монитор за въртене плюс магнит, неекраниран кабел за EMS-VVX 2EM и 4EM, екраниран кабел за EMS-VVX 6EM • Инсталационни фитинги, за двигателя, включително фиксирани болтове, гайки, шайби и гумени виброгасители. • Екраниран кабел между двигателя и контролния блок


500 - - 50 11.5 - - - -
700 50 16.5 63 10.4 - - - -
900 50 12.8 71 9.1 - - - -
1100 50 10.5 100 10.5 - - - -
1300 63 11.2 118 10.4 63 10.4 - -
1500 63 9.7 118 9.0 71 10.1 - -
1700 71 9.6 140 9.5 80 10.1 - -
1900 80 9.7 150 9.1 80 9.0 - -
2100 - - - - 100 10.2 - -
2300 - - - - 100 9.3 118 10.0
2600 - - - - 118 9.7 140 10.4
2900 - - - - 140 10.3 140 9.4
3200 - - - - 140 9.4 150 9.1
3500 - - - - 150 9.2 180 10.2
3800 - - - - - - 180 9.2
4200 - - - - - - 200 9.2
4600 - - - - - - 224 9.4
5000 - - - - - - 250 9.7
5500 - - - - - - 250 8.8

Винаги трябва да има външен предпазител. 10 AT за VVX-2EM, VVX- 4EM и VVX-6EM. VVX-2 е защитен вътрешно с 2 AT, VVX-4 с 6.3 AT и VVX-6 с 10 AT (предпазител от стъкло/тел 5x20 mm). ВНИМАНИЕ! Управляващите блокове EMS-VVX 2 и 4 не са защитени срещу a късо съединение между проводниците в кабела на двигателя или към земята. Късо съединение ще незабавно да доведе до пълна повреда на контролния блок. За да предотвратите това, винаги използвайте омметър, за да проверите за късо съединение, преди да включите захранване. Между захранването и захранването трябва да се монтира предпазен изолационен ключ контролен блок. Имайте предвид, че когато захранването е изолирано, ще се задейства аларма което показва загуба на мощност. ВНИМАНИЕ! Не монтирайте превключвател между двигателя и контролния блок. EMC препоръки За да изпълни изискванията относно електромагнитната съвместимост (EMC) предвидено в европейската директива 89/336/EEC, от съществено значение е да се спазват спазвани инструкции. Всички модели EMX-VVX разполагат с вграден EMC филтър. За EMS-VVX 2EM и 4EM трябва да се спазва следното: • Екранираният кабел на двигателя трябва да бъде поставен срещу метална опора, напр корпуса на ротора. Екранирането трябва да бъде свързано към заземяващия винт двигателя и към клемата за заземяване на двигателя в блока за управление. За EMS-VVX 6EM трябва да се спазва следното: • За кабела на двигателя, кабела на тахометъра, кабела на двигателя трябва да се използва екраниран кабел контролен кабел и кабела към монитора за въртене. Щитовете трябва да бъдат свързан към шасито/заземяването с метални кабелни нипели. • Захранващият кабел и кабелът на алармата не трябва да бъдат екранирани. • Екранираният кабел на двигателя трябва да бъде поставен срещу метална опора, напр корпуса на ротора. Екранирането трябва да бъде свързано към шасито и на двете двигателя и контролния блок. Трябва да се използват метални кабелни нипели. • Екранирането на кабела на тахометъра трябва да бъде свързано към шасито на както блока за управление, така и двигателя. Трябва да се използват метални кабелни нипели. Екранът не трябва да се свързва към клема "S" в блока за управление, както е в EMS-VVX 2EM и 4EM. • Управляващите кабели, свързани към клеми 31-37 и 51-57, трябва да бъдат екранизиран. Екранирането трябва да бъде свързано към шасито/заземяването с метал кабелни нипели. Кабелът към монитора за въртене също трябва да бъде екраниран. кабел на двигателя, Мрежа екранизиран Фиг. 3 ЕМС-адаптирана инсталация на EMS-VVX 6EM Алармен кабел Контрол Кабел към кабел, монитор за въртене, Мотор кабел на тахометъра, екранизиран екранизиран екранизиран Блок за управление EMS-VVX 6 EMS-VVX 6 кабел

Сигнал за управление Сензор за въртене 0-10 V ДА 10 kW 2-10 V НЕ 0-20 V 4-20 mA 0-20 mA Таблица 5: Работа на задвижващата система при различни нива на управляващ сигнал. Контролен сигнал Прочистване От мин. да се макс. об/мин Макс. об/мин 0-10 V 0-1,5 V 1,5-9,7 V >9,7 V 2-10 V 0-3 V 3-9,7 V >9,7 V 0-20 V 0-3 V 3-19,4 V >19,4 V 4-20 mA 0-6 mA 6-19,4 mA >19,4 mA 0-20 mA 0-3 mA 3-19,4 mA >19,4 mA

Ръчно управление с потенциометър 10 k Задвижващата система може лесно да се управлява ръчно с помощта на 10 k потенциометър, който е свързан по следния начин: Фиг. 5 10 k потенциометър Изключвам Когато роторът на топлообменника трябва да бъде изключен, напр през нощта, това може да се постигне чрез изключване на контролния сигнал с помощта на a реле, виж Фиг. 4. Същият резултат се постига чрез настройване на управляващия сигнал към него минимална стойност. Паралелна връзка Когато няколко топлообменника работят паралелно от един управляващ сигнал/ сензор, всеки топлообменник трябва да бъде оборудван със собствено управление и двигател мерна единица. Управляващият сигнал/сензорът е свързан към първата задвижваща система, както е описано в инструкциите за свързване и задвижващата система номер две е свързана чрез свързване на клеми 33 и 34 към клеми 57 и 56 на първата задвижваща система. Третата задвижваща система е свързана чрез свързване на клеми 33 и 34 към клеми 57 и 56 на втората задвижваща система и т.н. Dip превключвателите на първия задвижващ блок са настроени по нормален начин, а други, както е показано по-долу. 0-20 mA Контролните блокове издават аларми поотделно. Алармените изходи могат да бъдат свързани паралелно или последователно за получаване на групова аларма.

3 . ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ВНИМАНИЕ! Остатъчното напрежение остава в системата за 4 минути след това изключване на мрежовото напрежение. Неизправност се обозначава с мигащо "F", последвано от число, представено на дисплей. След около 5 минути, в зависимост от повредата, аларменото реле се задейства за допълнително предупреждение. За да може уредът да се рестартира след задействане на аларма, той трябва да остане изключен за поне 2 секунди. Проверете дали инсталацията е извършена правилно, дали терминалът винтовете на блока са затегнати, че няма хлабави връзки и т.н. и че DIP превключвателите са правилно настроени. Ако не е индицирана алармена ситуация, трябва да се извърши тестово стартиране на задвижващата система винаги се извършва с помощта на TEST-бутона, разположен под терминала блок капак. Дръжте този бутон натиснат, за да увеличите скоростта на въртене. Ако това не работи, тогава проверете проводниците на двигателя (клеми 4-7), в противен случай сменете контролния блок. Проверката на входните и изходните сигнали се извършва в тестов режим. За да влезете в тест режим, едновременно включете задвижващата система и задръжте бутона TEST депресиран за 2 секунди. Тестов режим: • Аларменото реле се включва и изключва на интервали от 2 секунди. • Аналоговият изход (0-20 mA) остава на фиксирана стойност 15 mA - независимо от скоростта на въртене. . Таблица 6: Индикация на блока за управление Нивото на контролния сигнал се показва на дисплея надясно; 0-9. Ако DIP-превключвателят е настроен на 0- 20 mA, 9 се показва, когато входният сигнал е 20 mA. Ако приоритетният сигнал е свързан, входът е показано на потенциометъра Приоритетният вход 34-35 е затворен Летен режим/възстановяване на топлината при охлаждане (напрежението между клеми 51-53 е по-висока от между клеми 51-52). DIP-превключвател 4 в позиция DIP-превключвател 3 в позиция Сигнал от сензора за въртене (клема 31-32) се обозначава с десетичната запетая вдясно.

Таблица 7: Отстраняване на неизправности Индикация/симптом за повреда Причина/отстраняване Системата го прави не отговаря на а контролен сигнал Проверете дали DIP превключвателите са правилни комплект. Поставете системата в тестов режим като описано по-горе и проверете управлението сигнал. Сменят ли се клеми 33, 34? Свръхнапрежение/ Двигател не започва Захранващото напрежение е над 270 VAC. В някои промишлени среди изкривена електрическа може да възникне доставка под напрежение/ Моторът не го прави започнете Захранващото напрежение е под 205 VAC. Проверете предпазителя. Електрическото захранване може да бъде слаби и изискват стабилизация, напр стабилизатор на напрежението. Аларма за ротации Роторът на топлообменника остава неподвижен, проверете задвижващия ремък. Роторът се върти, проверете дали е десетичната запетая точка надясно мига на дисплея когато магнитът премине сензора. В разстоянието между тях трябва да бъде 5-8 мм Сензорът се затваря, когато е засегнат от магнита, контролният блок трябва да бъде изключен преди да проверите това. Поставете a джъмпер между клеми 31-32, десетичната запетая точката сега трябва да свети, ако не и да се промени контролния блок. Претоварване Свалете задвижващия ремък и опитайте отново. Ако двигателят не стартира, след което проверете двигателя изводи (клеми 4-7 и 1-3, S). Ако грешката остава, след което сменете контролния блок и/или мотор. Ако роторът се върти по-дълго периоди преди да настъпят F5, след това ротора и/или поли може да е твърде страхотно. Проверете ротор. Късо съединение, само EMS-VVX 6 Късо съединение или прекъсване в двигателя намотки, кабел на двигателя (клеми 4-7) или контролния блок. Проверете двигателя включително кабела на двигателя, вижте по-долу. Сменете части, които не са в ред. Сменете блока за управление, ако двигателят и кабелът на двигателя не е изправен.

Проверка на двигателя Извадете проводниците на двигателя от контролния блок. Измерете съпротивлението на двигателя между терминал 4-5 и 6-7. Това трябва да бъде: VVX-2: 20-60 W VVX-4: 5-15 W VVX-6 1-3 W Дори проверете изолацията между 4-6, земя-4 и земя-6. Посоката на въртене на двигателя не може да се промени.

hidrazin - майстор
вт яну 11, 2022 10:14 pmMamaMy написа:

Модула за управление ми прилича на трифазен инвертор, ...

"Проверка на двигателя Извадете проводниците на двигателя от контролния блок. Измерете съпротивлението на двигателя между терминал 4-5 и 6-7. "
Едва ли. Според цитата статорните намотки са две - между изводи 4-5 и 6-7
Погледни му ротора какви изрязани и "изпъкнали" полюси има.
Погледни му и статора с тия намотки и каква е формата на полюсите.
Тва по-скоро е някаква шибана версия на стъпков мотор. И управлението му вътре не мяза на честотен инвертор...

Прикачен файл:
img_20200623_132639.jpg
Прикачен файл:
img_20200623_132635.jpg
Прикачен файл:
img_20200623_132642.jpg

Тъй че няма да я бъде тая работа. Козата си сака пръч!
:partyman:
angelfilev - специалист
ср яну 12, 2022 1:30 amhidrazin написа:
вт яну 11, 2022 10:14 pmMamaMy написа:

Модула за управление ми прилича на трифазен инвертор, ...

"Проверка на двигателя Извадете проводниците на двигателя от контролния блок. Измерете съпротивлението на двигателя между терминал 4-5 и 6-7. "
Едва ли. Според цитата статорните намотки са две - между изводи 4-5 и 6-7
Погледни му ротора какви изрязани и "изпъкнали" полюси има.
Погледни му и статора с тия намотки и каква е формата на полюсите.
Тва по-скоро е някаква шибана версия на стъпков мотор. И управлението му вътре не мяза на честотен инвертор...


Тъй че няма да я бъде тая работа. Козата си сака пръч!
:partyman:
С уговорка, че не съм специалист.
Струва ми се, че става дума за синхронен реактивен двигател.

https://electrohomepro.com/main/school/ ... ateli.html

- Какви сигнали подава системата за управление? Не са ли две синусоидални напрежения с фазова разлика 90гр?
- Защо авторът на темата не е могъл да задвижи двигателя? Дали само кондензаторите са били неподходящи? Какви други причини може да има?
kabel96 - специалист
Хидрата отново позна.Това е стъпков мотор и транзисторите на драйвера му вътре са хванати два по два на общ радиатор.Как се свалят не питай.
angelfilev - специалист
ср яну 12, 2022 10:40 amkabel96 написа:
Хидрата отново позна.Това е стъпков мотор и транзисторите на драйвера му вътре са хванати два по два на общ радиатор.Как се свалят не питай.
Не ми е известен стъпков мотор с еднакъв брой полюси на ротор и статор и без постоянен магнит. Ако знаеш такъв покажи да се запозная.
Транзистори в мостова схема има не само в драйвери за биполярни ст.мотори, но и в инверторите. Мощни транзистори само на картинка, без схема не са показател.
Къде ли не четох в нета и навсякъде казват, че без управлението му нещата клонят към нула. Все се надявах, че може някой да измисли нещо.
Не намирам смисъл да си търся управления за тях, понеже цената най-вероятно ще е страшна. Ще ги оставя засега и по натам ще мисля нещо, най-вероятно ще сваля редукторите и ще си търся подходящи по размер нормални двигатели, които да могат да ми свършат нужната работа.

Тема "Помощ с електромотори" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: