От 1 юли до 1 септември 2012г. НаправиСам започва конкурс за най-интересен ремонт, статия или нещо изобретено от вас.
profy - специалист
angelfilev написа:
...
Г-н profy, по принцип е прав като обръща внимание на реални опасности, но след това започват особеностите.
Той пише:
Уважаеми форумци, не правете в домашни условия съоръжения, за които нямате елементарна представа каква опасност представляват. Или преди да започнете се допитайте до знаещите.
До тук добре, но вместо да напише нещо хем разбираемо, хем изпълнимо, хем лесно и полезно, той праща нещастния творец от "направи сам" да изучава нормативната база за съоръжения подлежащи на технически надзор, сякаш ще кандидатства за инспектор.
За да бъде тотално смазан "твореца" му се внушава, че е създал бомба. Може би това е под влияние на сутрешните емисии на Хоризонт "Преглед на печата". :)
...
angelfilev, неслучайно съм изпратил автора в нормативната база.
По лично негово признание, той е юрист,
следователно е коректно от моя страна, разговорът да продължи в ясната за един юрист материя.
Най-малкото да няма безпочвени обвинения за употреба на прекомерна сила, в правния смисъл, или характерните други.

Очевидно материята на посочената нормативна база е напълно ясна на автора-юрист,
след като няма отправен ни един инженерен въпрос относно приложението на тези наредби спрямо неговото произведение, а именно въпросния компресор.

С внушения или без такива, фактът, че е създадена бомба, е неоспорим.
И не подлежи на гласуване, а на нормативна или съдебна оценка.

И всякакви асоциации с каквито и да е други "направисам" призведения е неправомерна -
в случая при експлозия могат да бъдат причинени съществени материални щети,
а също и да има засегнати много хора, вкл. с летален изход.
Затова и тези съоръжения се наричат СПО и подлежат на специален контрол.
angelfilev - специалист
profy написа:
angelfilev написа:
...
Г-н profy, по принцип е прав като обръща внимание на реални опасности, но след това започват особеностите.
Той пише:
Уважаеми форумци, не правете в домашни условия съоръжения, за които нямате елементарна представа каква опасност представляват. Или преди да започнете се допитайте до знаещите.
До тук добре, но вместо да напише нещо хем разбираемо, хем изпълнимо, хем лесно и полезно, той праща нещастния творец от "направи сам" да изучава нормативната база за съоръжения подлежащи на технически надзор, сякаш ще кандидатства за инспектор.
За да бъде тотално смазан "твореца" му се внушава, че е създал бомба. Може би това е под влияние на сутрешните емисии на Хоризонт "Преглед на печата". :)
...
angelfilev, неслучайно съм изпратил автора в нормативната база.
По лично негово признание, той е юрист,
следователно е коректно от моя страна, разговорът да продължи в ясната за един юрист материя.
Най-малкото да няма безпочвени обвинения за употреба на прекомерна сила, в правния смисъл, или характерните други.

Очевидно материята на посочената нормативна база е напълно ясна на автора-юрист,
след като няма отправен ни един инженерен въпрос относно приложението на тези наредби спрямо неговото произведение, а именно въпросния компресор.

С внушения или без такива, фактът, че е създадена бомба, е неоспорим.
И не подлежи на гласуване, а на нормативна или съдебна оценка.

И всякакви асоциации с каквито и да е други "направисам" призведения е неправомерна -
в случая при експлозия могат да бъдат причинени съществени материални щети,
а също и да има засегнати много хора, вкл. с летален изход.
Затова и тези съоръжения се наричат СПО и подлежат на специален контрол.
Преди да твърдиш, че е създадена бомба би трябвало да провериш дали ресивера е съд под налягане. Може да си го направил, но аз не съм забелязал.
При 0,5 мПа налягане (достатъчно е за почти всички пневматични уреди за домашната работилница) , ако обема е по-малък от 200л, не е съд под налягане и следователно твърденията за бомба са кьорфишек и паника.
Без да искам почвам да се съмнявам в лични пристрастия. :)
profy - специалист
photoman написа:
...След това - воден тест на 20 бара, авариен клапан на 9 бара и за финал - пресостата спира на 8, щото повече не ми и трябва.
Автомобилните газови бутилни са 50 или 60 литра.
Не е указано 20 бара или 2 МПа какво представляват - максимално или изпитателно налягане.
Ако е максимално, то произведението 50 х 2 = 100 или 60 х 2 =120 директно отпраща съоръжението в Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".
Ако максималното налягане е 9 бара, на колкото би задействал аварийният клапан,
произведението е 50 х 0.9 = 45 или 60 х 0.9 = 54.

По НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане
(Приета с ПМС № 210 от 24.09.2001 г., обн., ДВ, бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 3.10.2002 г., изм., бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 3.08.2002 г., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г.)
...
Чл. 2. Наредбата се прилага за съдове, които са заварени и работят с вътрешно налягане над 0,05 МРа, предназначени за съхраняване на въздух или азот, не са подложени на нагряване с открит пламък и:
...
3.максимално допустимото им налягане (PS) е по-малко или равно на 3 МРа и стойността на произведението от максимално допустимото налягане в мегапаскали и обема V в литри (PS.V) не превишава 1000;
...
Следователно устройството попада под изискванията на тази Наредба - максимално допустимото налягане на компресора е 2 МРа или 0.9 МРа - по-голямо от 0.05 МРа, и едновременно с това произведението "налягане х обем" е 100, 120, 45 или 54, т.е. по-малко от 1 000.
Забележка. Съдове, които са заварени. Автомобилните гуми очевидно не са такива.

По Н А Р Е Д Б А № 28 ЗА УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪДОВЕ, РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ. Издадена от председателя на Държавния комитет за стандартизация, обн., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 1980 г., изм., бр. 101 от 15 декември 1992 г.
...
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда устройството и безопасната експлоатация на съдовете, работещи при свръхналягане, по-високо от 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), наричани по-нататък за краткост "съдове, работещи под налягане", и правилата за осъществяване на технически надзор над тях.
(2) Изискванията на наредбата не се отнасят за:
...
5.съдове с вместимост до 0,025 куб. м (25 куб. дм), на които произведението от вместимостта V в куб. м и налягането P в МПа не превишава числото 0,02 (при V, изразено в куб. дм, а P- в кгс/см2, произведението P . V < 200); при определяне на вместимостта обемът, заеман от намиращи се вътре в съда устройства, тръби, облицовка и др., се изключва (изважда) от вместимостта на съда, а съдове, състоящи се от отделни корпуси, съединени помежду си с тръби с вътрешен диаметър над 100 мм, се разглеждат като един съд;
...
Следователно устройството попада под изискванията на тази Наредба - вместимостта на ресивера е 50 куб.дм (литри) или 60 куб.дм(л), по-големи от 25 куб.дм.

Останалите наредби няма да ги разглеждам и цитирам.
Евродирективите - също.
photoman написа:
...Освен това съм и параноик на тема сигурност :)...
Поставям следния професионален казус пред автора юрист.
Експлозия на Вашия самоделен компресор, със смъртен случай.
Ще повярва ли съдът на Вашите пространни общи приказки, написани по-горе, умножени на горната Ви клетва за параноичност ?
При наличие на задължителната тройна СТЕ, която ще цитира всички Наредби и Евродирективи без пропуск,
съответно коя и по кой член не е спазена.
Отговорете само с ДА или НЕ.
Може и на ум.
photoman написа:
...За какви нормативни документи и за какви правилници ми говорите в тази държава колегa profy ?!
Г-н Юристът очевидно твърди, че в тази държава няма закони, или по-точно - не се спазват.

А би ли изпратил детето си г-н Юристът на училище, където в час по литература не се разглежда поезията на Яворов,
а Учителят е сметнал да разглеждат "творчеството" на Азис с илюстрация голия му задник на Паметника Левски?
Че каква култура има в тази държава ?
Би ли се съгласил г-н Юристът да бъде опериран от Хирург, който не спазва елементарните правила за хигиена в операционната?
Че какви хигиенни правила има в тази държава ?
Би ли си купил г-н Юристът месо от кварталната месарница, ако закланите животни не са преминали през задължителния ветеринарно-санитарен контрол?
Че какъв санитарен контрол има в тази държава ?
Би ли се съгласил г-н Юристът съседът му по апартамент отгоре да премахне носещите стени, за да си разшири всекидневната,
без да спазва каквито и да е нормативни документи?
Че какви нормативни документи и какви правилници има в тази държава ?
Списъкът с тези въпроси може да бъде продължен още много...

По горе цитирах Айнщайн..."Нещата трябва да са възможно най-опростени, но не и прости."
Но ще продължа. След простотата следва изпростяването, след него следва опростачването, след това следва откровената простащина...
Та Вие г-н Юрист, коя граница сте прекрачил с това публично изказване?

Позволих си да изразя гражданската си позиция.
Последна промяна от profy на съб окт 27, 2012 9:32 am, променено общо 1 път.
angelfilev - специалист
У мен се създава впечатление за объркани професии.
Може би г-н photoman е роден за техник, а г-н profy за юрист. :)
photoman - помощник
-------
Последна промяна от photoman на пон окт 29, 2012 10:45 pm, променено общо 1 път.
profy - специалист
photoman написа:
...Не мисля, че имаш право да си позволяваш да ми даваш определения от рода на простак и прочие.
Аз зададох въпроса:
profy написа:
По горе цитирах Айнщайн..."Нещата трябва да са възможно най-опростени, но не и прости."
Но ще продължа. След простотата следва изпростяването, след него следва опростачването, след това следва откровената простащина...
Та Вие г-н Юрист, коя граница сте прекрачил с това публично изказване? ...
И според очевидния факт, Вие сам се самоопределяте, и това си е Ваш проблем.

Продължавам.
photoman написа:
... щото аз тоя компресор съм го направил аз да си го ползвам, не да го пускам в продажба...
...
И това съвсем не е така:
photoman написа:
...Не че нещо, но цялата улица си помпа гумите на колите.
Оказва се, че се извършва услуга...Платена или не - неизвестно...Услуга за услуга - неизвестно, но много вероятно.
За утре - всичко неизвестно, но съществува вероятност да се продава продукт на изделието - сгъстен въздух.
Следователно съвсем не е за лична употреба, а е точно СПО по всички определения -
подлагащо на опасност и други хора, с възможност за търговско приложение.

Сега най-важното:
photoman написа:
...ТУК СЕ КОМЕНТИРА КОЙ КАКВО Е УСПЯЛ ДА НАПРАВИ и се дават съвети кое как се ПРАВИ а не как се патентова и на какво трябва да отговаря.
...
И това съвсем не е така. Защото представящата статия завършва с ясен и конкретен призив към бъдещи последователи:
photoman написа:
...Надявам се статията да е била полезна за тези, които тепърва ще се захванат с правенето на компресор за работилницата си....
И това е единствената причина за моите постинги: последователите да вземат информирано решение с какво ще се захванат.
Само по този начин форумът ще има опцията ПОЛЕЗНОСТ. Защото този форум се явява влиятелен популяризатор на технически идеи и решения.

И отново ще продължа гражданската си позиция. Защото посланията на този форум достигат до много хора, и имат значимо обществено влияние.
photoman написа:
Ами всъщност точно това твърдя, че има един куп закони, които не се спазват !
...
Или с други думи - няма нужда да се спазват законите, изведено не само от това изявление, а и от целия смисъл на темата.
И с какъв морал, Вие г-н Юрист, проповядвате от този форум, който така или иначе е обществена трибуна,
тези нездрави позиции, водещи директно до чалга-философията във всичките й съвременни проявления,
част посочени като примери в предния ми постинг ?
И кой Ви даде правото да оправдавате чалга-философията от името на всички форумци ?
Аз като обикновен участник в този форум изразявам категоричен протест.
Защото освен обладаните от чалга-психологията и мутрофилософията дребни хитреци и тарикати -
"Андрешковци", неспазващи или заобикалящи законите,
в България има много качествени хора, които се опитват да градят, а не да рушат.
Надеждата ми е в младите българи и българки, които необременени с идеологии ще създадат една просперираща България!
А част от тези млади хора са редовни читатели на този форум, и за тях е моето писание.


И накрая.
Защо Вие, г-н Юрист, премълчахте в цялото Ваше пространно изявление отговора на другия ми въпрос в предния постинг -
относно професионалния казус - какво ще е решението на съда ?
И така, ДА или НЕ.
Публичното огласяване е твърде важно за бъдещите Ви последователи.
От което следва, че нито един от постингите ми не представлява спам.
И ако някой в тази тема излиза извън рамките на добрия тон, то определено не съм аз.
bulhomes2 - майстор
Profy, бях ти благодарен, че ми посочи, че моето изделие за конкурса е опасно. След участието ти в тази тема все повече се замислям, дали не е било повлияно до голяма степен от факта, че сме съперници в конкурса. Попитах ясно преди доста постове какво би станало при лоша заварка - не отговори. Тук все пак имаме въздух, а не пропан-бутан или някой друг опасен газ. И в моята тема не ми отговори на няколко важни въпроса - каква е допустимата концентрация на озона, колко озон се произвежда с лампата ми, как може да се неутрализира озона и т.н. Ще кажеш, че е достатъчно, че си ми посочил, че има вероятност да е опасно. Но ако опасността би се получила единствено след едномесечна работа на лампата без отваряне на стаята - на практика това означава, че опасността няма как да стане. Същото е и с компресора сега. Пак питам: Какво според теб би станало при некачествена заварка тук?

Не приемай поста ми за заяждане! Ясно е, че вече имаше един, който "подливаше вода" на другите участници и би било добре да покажеш, че не това правиш.
profy - специалист
bulhomes2 написа:
Profy...
Не приемай поста ми за заяждане! Ясно е, че вече имаше един, който "подливаше вода" на другите участници и би било добре да покажеш, че не това правиш.
В тема "Конкурс 2012 - #17 - Нестандартен колектор", точно по твое искане за становище, bulhomes2, ясно и точно съм декларирал:
profy написа:
Ще изразя становище само след предварителното одобрение на мнението от автора, изпратено му на ЛС.
Нямам абсолютно никакви пристрастия в която и да е тема и се водя единствено от научните си виждания.
Поради това не желая да получавам упреци за пристрастност, още по-малко в конкурсната тематика.
Иначе съм прочел най-внимателно всички конкурсни теми, и по абсолютно всички имам становище, но нямам намерение нито да се заяждам, нито го правя, публикувайки становищата.
Всъщност по няколко конкурсни теми съм публикувал положителни впечатления, както и по настоящата тема, за компресора в първия ми постинг, което и сега поддържам.

А в тази тема, се водя и от ясна гражданска позиция, която не е тайна, и многократно е излагана и в други форуми, в далеч по-остри форми.
Защото е твърде важна за съществуването на тази държава, наричаща се България.

ПП. Не зная защо в този форум, всеки питащ по най-елементарни въпроси в негова тема, счита, че един отговор задължава по-нататък да се отговаря в най-дребни подробности.
Има литература, има интернет, всеки трябва да прояви усилия да си изясни сам своята тема, след като са изяснени принципни постановки, съответно посочени пропуски.
Но за това, както допълних по-горе изявлението на Айнщайн, е необходимо желание.
Лично аз в над 30-годишната си педагогическа практика ни веднъж не съм стимулирал студентската инертност, клоняща към готованковщина, а съм поощрявал инициативност, работоспособност и самостоятелност. Не виждам защо трябва ди си променям принципите, които между другото не се различават от доминиращите по целия свят, белия.
bulhomes2 - майстор
Никой не те кара да правиш това. Ти твърдиш, че уредите са опасни и трябва да обосновеш с доказателства твърдението си.
profy - специалист
bulhomes2 написа:
...Ти твърдиш, че уредите са опасни и трябва да обосновеш с доказателства твърдението си.
За да твърдиш, че не са изложени доказателства, също трябва да обосновеш с доказателства твърдението си. Иначе са общи приказки.

Тема "Конкурс 2012 - #13 - Компресор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: