• 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
От 1 юли до 1 септември 2012г. НаправиСам започва конкурс за най-интересен ремонт, статия или нещо изобретено от вас.
Стефко - специалист
Въобще не се е улял. Просто залива аудиторията с академична терминология. Впечатляващо, може би, за голяма част. И стресиращо. :lol:
alsted - майстор
Доста от постовете наистина звучаха достоверно и защо не "академично". Как точно се нарушава термодинамиката в "моя" частен случай, щеше да ми е интересно да науча, но това крещене ме кара да се замисля над някои неща ...
angelfilev - специалист
alsted написа:
Доста от постовете наистина звучаха достоверно и защо не "академично". Как точно се нарушава термодинамиката в "моя" частен случай, щеше да ми е интересно да науча, но това крещене ме кара да се замисля над някои неща ...
Има неща за които бих спорил с profy, но не е това целта на темата. Важно е, че той постига резултати.
В никой случай мрежите на дъното на тави няма да влошат процеса, но няма и особено да окажат влияние. Все пак ще е по-добре.
В този вид сушилна камера движеща сила(потенциал) е температурата. Въздушния поток играе второстепенна роля, особено след началния етап, да изравни температурата в обема. Такава роля играе вентилатора на фурната на готварска печка.
profy - специалист
alsted написа:
...това крещене ме кара да се замисля над някои неща ...
Съжалявам, писането с големи букви е разпространен навик за подчертаване на особено важни изводи пред студентска аудитория.
След изписване на толкова обяснения на лични въпроси реакцията е непонятна проява на мнителност.
profy - специалист
angelfilev написа:
...
В този вид сушилна камера движеща сила(потенциал) е температурата. Въздушния поток играе второстепенна роля, особено след началния етап, да изравни температурата в обема. Такава роля играе вентилатора на фурната на готварска печка.
В тази сушилна камера движеща сила при процеса излъхване е разликата в парциалните налягания на водата във въздуха и в материала, или това е масообменен процес, поддържан от високата скорост на сушилния агент. Изчислителната база е по закона на Далтон.
Подчертавам, движеща сила не е температурата - и без нагреватели тази сушилна камера ще суши.
Повишаването на температурата само повишава способността на въздуха да поеме повече влага, или намалява времето за сушене.
Въздухът в която и да е готварска печка с конвекция, или по-просто казано с вентилатор,
просто рециркулира (върти се) в обема на печката, без да се обменя с външната среда.
Аналогията със сушилната камера е напълно неуместно - въобще тук, в печката, няма място никакъв процес на излъхване.
Първо се изравняват парциалните налягания на водните пари в рециркулиращият въздух и печивото. Това от гледна точка на масообмена.
Второ, от позиции на топлообмена рециркулацията в обема на печката служи да създаде хомогенно температурно поле за равномерно изпичане на продукта от всички страни. Печенето, както и сушенето при температури, над температурата на кипене за съответния разтворител, няма нищо общо с процеса на излъхване.
angelfilev написа:
...В никой случай мрежите на дъното на тави няма да влошат процеса, но няма и особено да окажат влияние. Все пак ще е по-добре.
Процесът на сушене ще се влоши съществено, по простата причина, че се увеличава на порядък живото сечение, през което протича сушилният агент, следователно скоростта му съществено пада, а от там пада и движещата сила на процеса излъхване. Ниската скорост са сушилния агент ще е причина за съществено увеличаване на температурата му, което ще доведе до процеси на карамелизация на плодовите захари, или ще влоши съществено качеството на продукцията. Или с други думи, тази сушилна камера се превръща в тунелна сушилня, при която процесите протичат над температурата на кипене на разтворителя, в случая водата.
Хайде, премахнете нагревателите на една тунелна сушилня, и кажете кога ще се изсуши материалът. При второто пришествие, казвам аз.
В резюме - термодинамическият процес излъхване - изпарение под точката на кипене, се елиминира, а започва термодинамическият процес на изпарение при температури над точката на кипене.
Всеки, дори незапознат с термодинамиката, може да разсъди кой процес е по-ефикасен или по-икономичен - при 45 оС или при 105 оС, вода.
profy - специалист
alsted написа:
Мисля, вместо да използвам пластмасови тави, да направя такива от неръждаема мрежа...
Предният ми пост се отнася за първия пост на колегата alsted, в който - според даденото обяснение, продуктовите тави в оригиналната конструкция, явяващи се и организатори на зигзаговидното движение на сушилния агент, се заменят с неплетени мрежи или продупчени ламарини.
Във втория пост на колегата alsted, с фигурата, оригиналната конструкция е видоизменена, като подвижните продуктови тави стават стационарни организатори на зигзаговидното движение на сушилния агент, а допълнително върху неподвижните ламарини се добавят подвижни продуктови тави, от неплетена мрежа или надупчена неръждаема ламарина, издигнати на крачета.
Последната конструкция не променя същността на оригиналния сушилен процес. Усложнява се, а и се оскъпява самият апарат, но икономическите категории са предмет на виждания и възможности.
Наличието на отвори, водещи до байпасно протичане на сушилния агент и във вертикална посока през отворите при всички случаи ще намали скоростта на сушилния агент над продуктите на сушене в хоризонтална посока, съответно ще намали движещата сила на процеса излъхване. Разбира се, в много по-малка степен спрямо варианта на конструкцията, разгледан в предния пост.
Дали и колко полезният ефект от обтичане с ниска скорост на по-голяма повърхност от продукта ще компенсира намалената движеща сила на процеса, може да се установи единствено чрез експериментални изследвания, които за подобен малък апарат няма да са нито научно обосновани като целесъобразни, нито икономически изгодни. А байпасното протичане ще е в много сложна зависимост от големината на отворите и стъпката им, дебелината на ламарината, вида на продукта, големината на късовете и начина на подреждане, самата скорост на сушилния агент и температурата му. При това последните характеристики се променят динамично в процеса.
Известна ми е емпирична зависимост на излъхване от повърхността на басейн, използвана при изчисляване на топлинния баланс на плавателни басейни във връзка с подгряване на водата. Същата е във функция от скоростта на въздуха и площта на басейна. Площта на продукта в случая със сушенето е неизвестна, при това променлива, намаляваща във времето.
Общият принцип в термодинамиката е, че интензивните параметри - в случая скоростта на сушилния агент, влияят по-силно върху процеса от екстензивните параметри, в случая общата сушилна площ, която е адитивна функция от площта на отделните късове продукт.
Извод - процесът при тази конструкция ще се влоши, вероятно слабо, колко - неизвестно.
alsted - майстор
Бях решил, че повече няма да пиша в тази тема, но нещо като че ли се объркахме генерално :? Ще помоля да уточните кое е подвижна продуктова тава. На мен ми се струва, че е това
Прикачен файл:
продуктови тави.JPG
продуктови тави.JPG (70.42 KиБ) Видяна 4791 пъти
Вместо тези тави от полистирол, мислех да направя и сложа такива от мрежа, с повдигащи крачета.
като подвижните продуктови тави стават стационарни организатори на зигзаговидното движение на сушилния агент
Нещо не не сме се разбрали. Погледнете пак поста със скицата. За мен такова вече е осигурено от разположението на листовете поцинкована ламарина?
Прикачен файл:
зиг-заг.JPG
зиг-заг.JPG (45.62 KиБ) Видяна 4791 пъти
Скоростта на въздушния поток (сушилния агент) може да се увеличи (ако наистина падне заради факта, че ще може да минава и отдолу, и байпасно през мрежата) като се използва по-мощен вентилатор.
В крайна сметка получих отговор на питането си:
Извод - процесът при тази конструкция ще се влоши, вероятно слабо, колко - неизвестно.
Напълно достатъчно.
Толкова писаници ... На мен (допускам и на повечето потребители) и това ми е в повече
Общият принцип в термодинамиката е, че интензивните параметри - в случая скоростта на сушилния агент, влияят по-силно върху процеса от екстензивните параметри, в случая общата сушилна площ, която е адитивна функция от площта на отделните късове продукт.
Е, благодаря за последен път. Повече няма да пиша тук.
profy - специалист
Очевидно е, че писането - каквото и да е, не помага, след като не се чете внимателно.
В сушилката се използват два вида подвижни тави - не случайно е показана и съвършено празна - без тави.
Както пластмасовите тави, така и поцинкованата тенекия, вид тава без борд, са подвижни, и представляват едновременно продуктови тави и организатори на движението на въздуха.
Пластмасовите не се слагат върху поцинкованите, а върху 3 напречни носача от желязо ф6, което се вижда ясно.
По същество: написах, че пластмасовите са нискотемпературно устойчиви, и се ползват само при търкалящи се плодове - грозде и дренки, и при ниска температура, или 200 Вт мощност, практически само 10-на дни. Основно се използват само поцинкованите ламарини като тави без борд, при по-висока температура или мощности 400 Вт, и рядко 600 Вт.
profy - специалист
alsted написа:
... Как точно се нарушава термодинамиката в "моя" частен случай, щеше да ми е интересно да науча...
alsted написа:
...Толкова писаници ... На мен (допускам и на повечето потребители) и това ми е в повече...
Обяснението е дадено как точно се нарушава термодинамиката, без да се използва специален математически апарат, и възможно най-просто за извънредно сложната материя на спрегнатите топломасообменни процеси, част от химическата термодинамика.
Изпадам в недоумение защо се изразява недоволство !
Стефко - специалист
Да бръкна малко в огъня, и да попитам кой колко сушени плодове изяжда за една година? Не вярвам на някой това да е основната му храна. Аз лично почти не употребявам сушени плодове. "Всичката Мара втасала, че и сушилня да си прави за ошав". Аз не виждам полза от нея. Заформя се безсмислен спор, и мерене на п..... :? кой колко е умен :lol:
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Тема "Конкурс 2012 - #24 - Домашна сушилна камера за плодове..." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: