• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
Напишете въпрос свързан със санирането.
SHL - специалист
Здравейте!
Надявам се темата да бъде полезна за хората на които предстои подобен ремонт, както и на тези които искат сами да си направят топлоизолация.
Приятно четене! :)

Увод

Материалите използвани за защита на сградите от климатични влияния най-често са експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен (полистирол), както и минерална вата. Стъклената вата почти не се използва при познатите топлоизолации на сгради. Съществуват и други видове изолационни материали, които не са предмет на нашата тема и няма да бъдат разглеждани в нея.
Експандирания и екструдирания полистирен се предлагат на пазара от различни фирми производители. Полистиренът е продукт извличан от преработката на петрол. Първият EPS го произвежда немската фирма BASF през трийсетте години на миналия век. Наричат го Стиропор и от тогава името на продукта става нарицателно на пазара. На XPS – а търговското наименование е Стиродур. Наскоро от фирмата представиха и новия си продукт Неопор – това е EPS с вградени графитни частици в материала.
В тази тема ще говорим предимно за технологията на полагане на топлоизолация (ТИ), както и факторите с които трябва да се съобразяваме по време на работа. За правилното изолиране на сградите са разработени топлоизолационни системи. Тези системи следват строга последователност на изпълнение и не бива да бъдат нарушавани. В противен случай топлоефективността ще бъде нарушена и системата няма да изпълнява дейността за която е предназначена. ТИ системи са предназначени за запазване на елементите на сградите от влиянието на климата, както и подобряване комфорта на живот на хората в помещенията.

Изображение

Технология и начин на работа

В нашия пример ще разгледаме стандартна монолитна сграда без елементи на дърво и метал по фасадите - стоманобетонна конструкция със стени от тухли и вароциментова мазилка.
Топлоизолационните плоскости за тухлените стени трябва да бъдат паропропускливи, а за цокъла на сградата и бетонните елементи трябва да са със затворена клетъчна структура за минимална водна абсорбция. За стените ще използваме EPS (Стиропор), а за основи, колони, шайби, подове, покриви и други стб. елементи влагаме XPS (Стиродур).
Основата върху която ще се лепят плоскостите трябва да бъде здрава, чиста и суха, без петна от масла и ронливи участъци. Ако има такива те трябва да бъдат отстранени предварително.
Други необходими материали за изпълнението на ТИ системата са суха лепилна и шпакловъчна смес, подвеждащи алуминиеви профили, дюбели с пластмасов пирон за тухла и дюбели за бетон, стъкло–текстилна мрежа, ПВЦ ъгли с мрежа, водооткапи/водобрани, грунд, финишна мазилка.

Сглобяване на скелето.
Най-доброто и качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле. Така се работи спокойно и методично без да се пропускат технологичните изисквания на СМР. Тук ще говорим за метално тръбно скеле предназначено за изпълнение на довършителни работи по фасадите на сгради и съоръжения. Класифицира се като работно предпазно скеле и се изпълнява от тръби с диаметър 48.3мм, като дебелината на стените им може да варира. Скелето трябва да бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема товари от машини, материали и движещи се хора. Чести са случаите на инциденти, когато скелето не е правилно закрепено. Такива инциденти могат да доведат до аварии на обекта свързани с големи материални загуби - повреда на машини и механизация, разрушаване на сградата и скелето. Случаите на човешки жертви също не са малко.
Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от слягания. Ако няма бетонна площадка около къщата, под тръбите се поставят дървени или метални плоскости с достатъчна носимоспособност. Всички връзки на тръбите трябва задължително да се проверят втори път след първото им стягане. Всеки етаж на скелето трябва да е подсигурен с парапет от външната страна, а когато скелето е на отстояние по голямо от 30см от фасадата се монтира парапет и от вътрешната страна. При сгради със съществуващ пешеходен трафик около тях, по страните на скелето се монтират предпазни мрежи за защита на хората от падащи предмети. В зависимост от вида на скелето, вътрешния трафик на работниците трябва да бъде подсигурен с площадки и стълби към тях за преминаване от едно ниво на друго. При височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето се подпира с дълги тръби към земята, а при височини над 10м се укрепва допълнително по фасадата. Това става с директно окачване на метални куки с дюбели по фасадата към които се връзва скелетната конструкция. Също така могат да се използват прозорците на помещенията и терасите, като там се разпъват телескопични подпори и на тях се фиксира тръба, която допълнително закотвя скелето. Работните площадки се изпълняват от дървени елементи - талпи, платна. Талпите трябва да бъдат с минимални размери - дебелина 5см и широчина 20см. Минималната широчина на работната площадка е 40см - моят съвет за нормална ширина на пътеките е 60см. Талпите трябва да се подсигурят срещу евентуално повдигане при стъпване в единия им край.
Ограничителни - максимални размери за тръбно скеле:
1. Височина на конструкцията - до 30м
2. Ширина на конструкцията - до 1м
3. Работна височина м/у площадките - до 2м
4. Връзки на тръбите близо до възлите - до 0.30м

Изображение

Изображение

Изображение

Подвеждане на топлоизолацията.
Извършва се с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата и площ. При необходимост от корекции парчетата стиропор се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Тук трябва да се отбележи, че работа с такива профили е възможна само когато фасадите на сградата са перфектно измазани и ще се лепи на гребен! Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно – точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно! Тогава се прибягва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Изображение

Изображение

Изображение

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя! Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути – това е условие на което малко се обръща внимание, но всъщност е от изключително голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към ЕПС – плоскостите!
Нанасяне на лепилото по линейно – точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му. Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термо-мост по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термо-моста през зимата – започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.
При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно! Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Когато фасадите са налепени се пристъпва към изкърпване на цокъла и прозорците с XPS. Обикновено прозорците се обръщат с листове с дебелина 2см. Цокъла на сградата се лепи с платна с дебелина равна на тези по самата фасада. При стоманобетонни елементи като колони, пояси и греди дебелината на XPS-а е съобразена с тази на съседните повърхности изолирани с EPS, така че да бъдат на едно ниво с тях. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обиране на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обиращо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела! За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче. Такъв сценарий не трябва да се допуска поради намаляване ефективността на системата. Това може да бъдат малки изключения само и единствено при стоманобетонни елементи с участъци не по-големи 0,5м2. При всички останали случай се кърти стената до постигане свободното преминаване на листа стиропор. Ако забиването на равнината във фасадата се случи, то за това вина имат единствено монтажниците! Това е единият от факторите с които трябва да се съобразят в началото, когато подвеждат фасадата!

Изображение

Изображение

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука. Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. Ако шапката на дюбела не се скрие напълно, на мястото ще се получи издатина, която не може да се оправи с шпакловката и ще развали визията на фасадата. Някой производители предлагат вече и капачки за дюбелите си, като предварително се изрязва леглото за шапката на дюбела в стиропора. При класическия метод след приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.
ТИ плоскости се дюбелират различно в зависимост от натоварването на което са подложени. Аз препоръчвам да се използва системата 10бр/м2 – по 5бр на лист, като разположението е шахматно - четири в ъглите и един в средата. Ако сградата се намира в планински район или е подложена на силни ветрове през сезоните препоръчвам 12бр/м2! Външните ъгли на сградите са подложени на по-големи натоварвания от вятър и в тях напрежението е по-високо. Те се подсилват допълнително с дюбели. По цялата височина на ръба на сградата в ширина 50-60см се разполагат шахматно допълнително по 2 дюбела на лист или по 4 на квадрат при плоскости 1000х500мм.

Изображение

Изображение

Шпакловка с мрежа – започва се отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45* спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат ПВЦ лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и плотове на прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Проверките за равнинност е най-добре да се правят при косо греене на слънчевите лъчи върху фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо. След шпакловките, тиксото и найлоните се махат и се дооформят вътрешните ъгли при необходимост! Веднага след това, всичко пак се завива отново и се пристъпва към грундиране и нанасяне на мазилката. Ако хартиеното тиксо се остави дълго време по дограмата, слънцето го изпича и махането му след това е трудно. При подобно премахване, дограмата може лесно да се надраска.

Изображение

Изображение

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Хубаво е грунда да се боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не безцветен. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Изображение

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Само с метална се изпълнява минералната или мозаечна мазилка. Останалите фасадни мазилки се обработват с пластмаса. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200-300гр), но само след консултация с производителя или негов представител. Финишните декоративни мазилки се предлагат в богата гама от най-различни модели с различни качествени характеристики. Всяка фирма производител предлага на пазара своя гама от видове и палитра от цветове. Най-обобщено мазилките биват минерални, силикатни, силиконови, акрилатни, на варо-циментова основа и други. Предлагат се в сухо насипно състояние, пакетирани в чували, или готови за употреба - херметически запечатани в пластмасови баки. При всички нанасянето е идентично – нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20*С и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Прекъсне ли се работата, фасадата става на петна! Особено трябва да се внимава при свързването на мазилката на границата между етажите. Ако се забави нанасянето на мазилката на долния етаж, може вече нанесената да е дръпнала и така неминуемо се получават наставки при свързването им. Процесът предварително трябва да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са големи да се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите. Точно тук грешките и пропуските са фатални, а щетите макар и само визуални – непоправими. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана. Най-честите грешки се допускат при лепене на подпрозоречния плот след нанесена вече мазилка. Ако не се внимава, мазилката около плочите може да бъде изцапана с лепило и при последващите и корекции се получават наставки, стоящи като петна. Същите проблеми се получават и при неправилно обработване на шпакловката. Ако равнината на фасадата е крива и по нея има неравности, получаването на петна също е гарантирано! Така например, ако има наличие на множество слягания с размери по-малки от тези на обработващия инструмент се получават необработени участъци в мазилката, определяни като петна. Това се случва защото площта на инструмента е по-голяма от дупката над която минава. Плъзгайки се по равнината на основата, маламашката не докосва зърната на материала, защото те потъват надолу и не се получава желания контакт между инструмент, зърна и стена. Така слегналият участък не може да бъде обработен и структурата му става различна от тази около него. Друг визуален ефект се наблюдава, когато сляганията са по-големи от площта на обработващия инструмент. Тогава се образуват тъй наречените "гъби" по стената. Ефекта се наблюдава най-добре при косото греене на слънцето спрямо фасадата. В тези случай мазилката по фасадата се обработва и даже изглежда нормално, но когато така обработена стена се подложи на проверка, по нея се наблюдават множество сенки причинени от големите слягания на основата. Наличието или отсъствието на петна и сенки по мазилката говорят единствено за уменията и компетентността на бригадата изпълняваща ТИ система.

Изображение

Изображение

Нанасянето на мазилката по всички външни и вътрешни ъгли трябва да се извърши внимателно и прецизно. В противен случай се получават пропуски и по ъглите се виждат прозиращи участъци. Най-често срещани са пропуските по вътрешните ъгли на прозорците и тези при стрехите. Тези участъци са най-трудно обработваеми и затова грешките там са най-чести.

Изображение

При работа с минерална или каменна вата се спазват същите процедури описани по-горе, като съществената разлика в материалите освен ватата са дюбелите за монтаж, които са с метален пирон, предвиден за задържане на по-голямата тежест на плочите. Лепилата предвидени за залепване и шпакловане са усилени допълнително и са пригодени за по-добро сцепление с ватата. Материалът не позволява лепене на гребен, поради наличието на плочи с различна дебелина в пакетите. Отклоненията не са съществени, но трябва да се съобразим с тази технологична особеност при работа с вата. Поради естеството на структурата на ватата,върху лицевият слой се нанася допълнителен пласт лепило за нейното заздравяване. Допълнителният пласт е необходим и за по-добро заглаждане на повърхността. Особеното е, че пласта се нанася преди полагането на мрежата. Оставя се да изсъхне и на другия ден се започва познатата процедура по монтажа на мрежата. Също така преди да бъде залепена плочата има изискване за нанасяне на предварителен слой по цялата площ на гърба и. След изсъхването на слоя, лепилото се нанася на ивици и точки и се полага на стената.

Изображение

Изображение

При полагане на топлоизолационни системи трябва да се съобразяваме с времето и евентуалните му промени. Шпакловките и нанасянето на мазилките на бива да става при дъждовно време или при опасност от превалявания. Не се работи и при наличие на вятър или минусови температури, както и при такива над 30*. При студено време или/и наличие на висока влажност на въздуха трябва да се има предвид, че мазилката съхне по-бавно. Грундиране също не се изпълнява при минусови температури и дъждовно време. Ако все пак времето ни изненада и след като нанесем мазилката по фасадата завали, то ние трябва да бъдем подготвени за подобен сценарий. Взимаме найлон, предварително закупен и опаковаме цялата фасада, за да спасим нанесената мазилка от свличане. Най-доброто време за полагане на топлоизолация са месеците Април, Май и Септември, Октомври. Тогава температурите не са толкова високи и времето предлага идеална възможност за работа. Най-подходящи температури за полагане на мазилка са 18-20*С.

Изображение

Изображение

Изображение

Когато избираме вида мазилка за сградата трябва да се съобразим с климатичните условия на региона в който живеем. Така например ако живеем в райони с висока влажност на въздуха – на морето, високо в планината или до голямо езеро, мазилката подходяща за нашата сграда ще е силиконова. Избора не е труден, тъй като всяка фирма производител разполага с експерти, които ще направят професионален подбор на материали, специално за вашите проект и нужди.
Дебелината на слоя мазилка се определя от големината на зърната в нея. Съвета ми е да спирате избора си на мазилки с по-едра зърнометрия (>2мм), заради възможността за по-добра защита на топлоизолационната система от проникване на УВ лъчи и насрещен дъжд. Една от най-здравите мазилки е мозаечната. Тя е съставена изцяло с калибровани камъчета от мрамор, гранит и кварц, които предлагат висока защита срещу механични повреди. Изключителната и здравина позволява дългогодишното и почистване и измиване с маркуч или водоструйка. Най-често тези мазилки се нанасят около прозорците, цокъла и бетонните елементи на сградите. Те също са представени с богата гама от цветове.

Изображение

Изображение

Също така, когато се работи с професионални и качествени материали може да се избира цвета на мазилката сред богата гама от цветове. Производителите или фирмите изпълнители предлагат каталог от цветове, отговарящ напълно на цвета който ще получите. Този цвят няма да избледнее от слънцето след година - две, както се случва много често напоследък.

Изображение

Изображение

Избора на ТИ плоскости е от решаващо значение за топлоефективността на сградата в бъдеще. Те трябва да бъдат с достатъчна дебелина и добро качество, за правилното дългогодишно функциониране на системата. Предложенията ми за избор на този материал са следните:
Вид – графитен EPS, коефициент на топлопроводимост ~ 0,03W/(m.K)
Дебелина - 10см;
Плътност – 25кг/м3
За бетонни елементи – XPS 5см; 35кг/м3
За обръщане на прозорци - XPS 2-3см; 35кг/м3
За ТИ от вата – твърди плоскости с дебелина 10см – 135кг/м3, коефициент на топлопроводимост ~ 0,04W/(m.K)

*Забележка: Ватата, като неорганичен материал има по-дълъг живот от EPS-а! Неорганичните материали имат по-голяма якост, голяма устойчивост на високи температури над 120*, което ги прави негорими, както и стареят по-бавно от органичните (EPS,XPS).

Изображение

На долната снимка са показани всички инструменти, необходими за извършване на ремонтните дейности по изпълнението на една топлоизолационна система. Съвет - не наемайте фирма, която не разполага с достатъчно и качествен инструментариум. Химичния състав на някой мазилки бързо влиза в реакция с обикновените метали, разяжда ги и започва отделяне на ръжда. Ръждата се смесва с мазилката още при нанасянето и я поврежда, както и променя цвета и - получават се петна, които не могат да бъдат поправени.

Изображение

Защита и гаранция на ТИ системи!

При гарантиране работата на ТИ системите, освен влагането на добри материали и спазването на технологичния ред и време на дейностите, съществуват и други изисквания, които не са особено известни за Възложителя - инвеститор!
За да може една система да е напълно защитена и да изпълнява безпрепятствено своите функции, то всички елементи и детайли по сградата трябва да са правилно изпълнени. Елементите на сградата и ТИ системата са технологично свързани и работят в синхрон.
Повечето хора са наясно, че преди изпълнение на ТИ трябва да имат изграден покрив и монтирана дограма. Също така е ясно, че тези елементи трябва да са изпълнени с качествени материали и монтирани правилно, спазвайки съответния ред и технология. Важно е да се обърне внимание и на стените по които ще се полага топлоизолацията. Те трябва да са изпълнени с правилния материал, с правилната дебелина (мин. 25см) и без съществени отклонения от проекта. Силно препоръчвам преди да се пристъпи към полагане на ТИ, стените на фасадите да се измажат с варо - циментова мазилка/хастар!
Това което е малко известно или поне малко му се придава значение е задължителните дейности след изпълнението на ТИ система!
За да работи ефективно и да не бъде компрометирана топлоизолацията трябва да бъде защитена там където е най-уязвима. След завършване на работата една система е защитена навсякъде, освен участъците стена-под при терасите, цокъл-земя при основата и плотовете на прозорците.
Ето защо изпълнението на следните СМР е задължително:
1. Изпълнение на дренаж и хидроизолация застъпваща цокъла! (Не се изисква задължително, но наличие на влага в основите ви ще бъде достатъчен повод за отказване на гаранционно обслужване, ако системата е компрометирана в цокълната си част - доказва се пълзене на капилярна влага в посока от основите към цокъла.)
2.Изпълнение на пътека около цокъла на цялата сграда - стоманобетонна основа, замазка и покритие с камък или гранитогрес! Настилката от камък или гранитогрес, освен по пътеката се изпълнява и по цокъла на сградата!
3. Изпълнение на всички тераси на сградата с настилка от камък, гранитогрес или теракотени плочи! Лепене на цокъл!
4. Монтаж на подпрозоречни плотове по прозорците! Тук освен камък, гранитогрес и теракота могат да се ползват и плоскости от ПВЦ или метал.

Малко хора знаят, че за да получат гаранция от 10 години за своята ТИ система, тези условия трябва да бъдат изпълнени! Никоя от големите фирми на пазара няма да ви даде 10 годишна гаранция, ако не са покрити изискванията за защита на топлоизолацията! Пазарен и рекламен трик е тези условия за гаранцията да се премълчават и да се казват, чак след края на ремонта, тоест - твърде късно. Ако все пак се стигне до гаранция, то условията в нея ще бъдат съобразени с липсата на защита на топлоизолацията и тя няма да е пълна.
Причината да се търсят тези изисквания е много проста. Без завършени крайни настилки с подходящите наклони по терасите и тротоара на сградата, просмукването на влага в стените е неизбежно! Това се случва най-често при валежи и топене на снеговете. През зимата водата проникнала в основата или в плочата замръзва и започва разрушаване на горните пластове на конструкцията. С течение на времето тези разрушения се увеличават и обхващат по-голяма площ. Влагата влязла в основата или в плоча на тераса се разраства и прониква капилярно по стените от където започва компрометирането на ТИ системата. Първо се напоява лепилото с което са залепени плоскостите. Вследствие на няколкократни замръзвания лепилото се разрушава, отслабват якостта и сцеплението му, и дюбелите започват да се освобождават. Тогава в този участък платната стават нестабилни и започват да се движат. Следва напукване на горните пластове на мазилката, което осигурява нов достъп на влагата отвън. Освен това влагата причинила разрушенията на лепилото и изпускането на дюбелите, продължава да работи и достига до основния материал - плоскостите стиропор или вата. Тъй като и двата материала са паропропускливи, бързо се стига до водонапиване на структурата им, а от там следва бързо разрушаване след няколко цикъла на замръзване. Видимите повреди са отлепването на мазилката и мрежата под нея от стиропора. Доказателство за компрометирана ТИ система е и конденза по вътрешните стени на сградата. Естествено, трябва да се докаже, че този конденз не е причинен от липса на проветрение в помещенията! В зависимост от изпълнението, материалите, обема на незащитените участъци и количеството проникнала вода, процесите на разрушаване стават видими след минимум един зимен сезон до 4-5 години по-късно. Случи ли се това, топлоизолацията спира да работи ефективно!
Ето защо, защитата на ТИ системата е не по-малко важна от технологичното и изпълнение с качествени материали.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Автор: Стилиян Лукаров
Снимков материал: СХЛ ЕООД
housedoktor - майстор
Браво Стиляне,както винаги си се постарал :respekt:
vancho20 - специалист
Сега ако постнеш и технология за вътрешна изолация със снимки съм с две ръце за :respekt:
Dansaver - специалист
:2thumbs: :2thumbs: :2thumbs: Евала за старанието и отделенето време! По твойте писанки си наредих първата баня, сега е времето да ти благодаря, не стана толкова лесно колкото изглеждаше, но се справих.

С времето може да добавиш някой неща, но трудната част е свършена- примерно за изчакването хубаво да изсъхне шпакловката преди грундиране 5-7дена в някой случай и 10 не стигат - зависи от погодата.
Аз лично полагам първо ъглите и водооткапите, а после мрежата - смятам, че по добре се изравнява. Лошото на дебелата изолация - над 8см е, че се скрива перваза на прозореца, гледам, че сте налепили плочки, но дали са достатъчни да не се стича вода под него при дъжд? Сериозно се презастраховаш с дюбелирането 10-12 на квадрат не е малко, но по-добре повече отколкото по-малко

На снимката с инструментите нямаш един нивелир :-D :-D :-D
SHL - специалист
Здравейте и благодаря за поздравленията!
Dansaver, корекциите са ти правилни! Съгласен съм за изчакването за съхнене на шпакловката. За дебелината на ТИ мисля, че наистина не трябва да е под 8см - не бива едни плотове да ти бъдат изходна точка за това. Плотовете винаги могат да се преработят, или ако къщата е нова, да се проектират според дебелината на топлоизолацията. Моите от снимката нямаше как да ги удължаваме, защото клиента така си ги харесваше повече. :)
Дюбелирането е от голямо значение за здравината на топлоизолацията. Нищо не коства да се сложат в повече 2-3 дюбела на квадрат. А и по принцип, аз в работата си винаги работя на сигурно... естествено това се отразява на джоба на клиента, но е за негово добро. :)

П.П. Много ме радва факта, че някой си е направил банята по моите обяснения! Хубаво е да знаеш, че има хора на които поне малко си помогнал, макар и виртуално.
dundurma - специалист
стелиане.......вече е време и да издаваш списание за ремонти,просто всичките ти постове тук и в твоя форум са изчерпателни :prayer: :prayer: :prayer: :respekt: :respekt: :respekt:
SHL - специалист
dundurma написа:
стелиане.......вече е време и да издаваш списание за ремонти,просто всичките ти постове тук и в твоя форум са изчерпателни :prayer: :prayer: :prayer: :respekt: :respekt: :respekt:
Почти издавам... :-D

Основен ремонт
Груб строеж
Ремонт вкъщи
И естествено последната ми статия - Топлоизолация
svetoslavoff - специалист
Здравейте,
Благодарности за добре списания материал.
По всеизвестни причини ми се налага да правя изолацията - външна на виличката на етапи т.е. на стени. В такъв случай няма да може да се направи лепене на ТИ със застъпване (или припокриване) по ъглите между стените. Дано разбирате какво искам да кажа. Или: тази година завършвам едната стена до шпакловка върху мрежата, догодина правя другата. На ъгъла между тях (вътрешен или външен) може ли да се направи "вързването" с няколко пласта мрежа ( за готовата стена ще се получи напластяване - пак мрежа и шпакловка върху поставените!), или как? Колко време може да стои на шпакловка, например има една бяла шпакловка за ТИ на теразид, която я дават и за финишна.
За боядисването доста е изписано да не се прекъсва процесът, за да не личат преходи. Но пак с оглед етапност например за ъглите между стените може да се залепят ъгли от дърво. Подскажете нещо и за отсичане по хоризонтала на стена етаж + мансарден.
Лек и успешен ден!
ArturDent - Почти Безобиден
А няма ли кой да забучи тая тема като "важна".
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10

Тема "Топлоизолация на сгради - технология на изпълнение" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: