Съвети от майстори за майстори. Полезни проспособления и инструменти.
Работата с опънати тавани включва няколко етапа:
1. Извършване на измерване
2. Поставяне на монтажна структура
3. Монтаж на клеми за осветителни тела
4. Поставяне на покритие;
5. Поставяне на осветление

При монтаж на опънат таван е необходимо да отлепите материала от картона, без да премахвате опаковката, и да го поставите в затоплено помещение. Не поставяйте нищо върху материала.

Тавани, по-широки от 135 см, имат спойки, които са на интервали от 130, 150 или 200 см в зависимост от вида на покритието. Тези спойки са неизбежни, тъй като все още няма технология за тяхното избягване, но те са направени така, че при монтаж на тавана остават незабележими.

Освен това, в някои случаи по лаковото покритие има забележими гънки, които не са фабричен дефект, а се дължат на транспортирането и съхранение на материала. Препоръчително е лаковото покритие да се съхранява повече от 5-7 дни, за да не се появят гънки. Обикновено такива гънки изчезват постепенно за 4-6 месеца след монтажа на материала.

По време на монтажа таванът намалява с 3-6%, което ви позволява да разпънете материала, като леко го затоплите. По този начин се избягва провисване. При високи тавани и площ, надвишаваща 60 м2 е препоръчително разделяне на профила на части, за да не се допусне провисване.

Точното измерване е най-критичната част от монтажа на опънатия таван, защото това определя крайния резултат. Необходима е точност в рамките на 0.5 см.

Таванът се реже от компютърна програма, затова са нужни точни размери. Поради тази причина препоръчваме следните правила:
- Всички размери трябва да са в сантиметри, например: 10 м и 50 см = 1050 см;
- За стени под 50 см е нужно да се отбележат и милиметри, например: 49,7 см;
- Чертежът на тавана трябва да е направен с изглед отгоре, сякаш е сложен на пода (Снимка 1, 2, 3);
- Всеки ъгъл се отбелязва с буква от латинската азбука, в посоката на часовниковата стрелка (Снимка 4);
- Измерете всички размери на височината на тавана, като отбележите местоположението на тръби, корнизи, плъзгащи врати и разделителни прегради;
- Отбележете на чертежа местоположението на прозорци и врати в помещението, това ще помогне за правилното местоположение на ръбовете;
- Започнете от размерите на периметъра, а след това продължете с всички размери на диагонала (Снимка 5,6);
- При криви тавани, разделете арката на сегменти от 20-40 см, като отбележите всеки от тях с латинска буква, а след това измерете всички видими диагонали.

(Снимка 1)

Изображение

(Снимка 2)

Изображение

(Снимка 3, 4)

Изображение

(Снимка 5) размер в см

Изображение

(Снимка 6) Измерете всички диагонали

Изображение

(Снимка 7)

Изображение

Оразмеряване на тавани с 4.8 ъгъла.

Изображение

Принципът на диагоналите:
 
Това е основен принцип, който се основава на елементарна геометрия. За да определите местоположението на точките и/или за да определите ъгъла, е достатъчно да знаете дължината на трите страни. Така, за да осигурите правилното измерване, необходимо за разделяне на тавана на триъгълните, трябва да измерите страните и хипотенузата.

Изображение

В горния пример стаята има 8 ъгъла (А-H), разделена е на 6 триъгълника (AHG, AGB, BGC, GFC, FDC и EFD) и 5 диагонала (AG, BG, CG, FC и FD). Всички диагонали, които трябва да се построят, се определят по следната формула:
X - 3 = n, където X е броя на ъглите, а n е броя на диагоналите.
В нашия пример, 8-те диагонали: 8 - 3 = 5 диагонала.
Ако стаята има 12 ъгъла: 12 – 3 = 9 диагонала.
За по-голяма точност, трябва да се измери и контролата на диагонала, което ще ви даде повече увереност за крайния резултат.

Изображение

След правилното снемане на всички размери, трябва да сте сигурни, че:
- Планът на тавана е с изглед отгоре;
- Всички размери са нанесени на профила;
- Нанесено е разположението на прозорците и вратите, избран е цвета и вида на профила;
- Отбелязали сте името и адреса си.

Операция 2. Поставяне на монтажен профил

Обикновено профилът се закрепя за стената, около периметъра и на необходимата височина.
Възможно е също профилът да се закрепи към съществуващ вече таван, за да не се „изгуби” височината на стаята.
Ако на тавана има осветителни тела, неговото ниво трябва да бъде намалено до височината на лампата, т.е.с поне 7 см.
Височината на профила е 200 см. Ако е необходимо, той може да бъде отрязан или удължен, в случай, че височината на стената надвишава 200 см.

Могат да се използват скоби, чиито монтаж не изисква допълнително покритие на периметъра на тавана.

Рязане на монтажния профил

Може да се извърши с:
- Кръгъл трион за метал,
- Ножовка.

След отрязването и почистването на профила, леко загладете острите ръбове, като внимавате да не нараните покритието.
- вътрешни ъгли;
- външни ъгли

Не е задължителни ъглите на профила да се съединяват под 45-градусов ъгъл. При монтаж на профила във вътрешните ъгли трябва да използват „зъби” на 3 мм от ъгъла или скоби на 8-10 мм от ъгъла. При монтаж на профила във външните ъгли трябва да се използват „зъби” на 2 мм от ъгъла или скоби на 5 мм от ъгъла. След това, на 5 мм разстояние от долния край на профила, отрежете ъгъла под 45 градуса, както е показано на Фиг 5. Тази процедура се използва само при ъглите!

Направете същото от другата страна на профила.

Изображение

В ъгъла профилът трябва да бъде фиксиран, както е показано на следващата снимка, като между ръбовете на профила има разстояние от 0.5-1.2 см:

Изображение

Поставяне на монтажния профил
1. Отразете нивото в горния край на профила с нивелир или лазер

Изображение

2. Започнете монтажа с ъглите. За тази цел, направете следното:
 
За малки тавани, при стени, чиято височина не надвишава 200 см, следвайте описания по-горе принцип. За високи тавани, където височината на стените превишава 200 см, фиксирайте малки части (30-50 см) от всяка страна на ъгъла, като от всяка страна на ъгъла закрепете от разстояние от около 5 см.
3. Монтирайте профила. Обикновено е достатъчно профила да се подсили със стъпало от 12 см в теракот или метал и с 8-см стъпало в стени от тухли, цимент или гипсофазер. Свръзката на профила не трябва да е с различно ниво!

Подготовка на профил в студио

Приемаме, че стаята има следните размери:

Изображение

Необходими са ви 13 м профил
Дължина AB = 250 см. Необходимата дължина на профила: 2 м + 48.4 см
Дължина BC = 50 см. Необходимата дължина на профила: 48.4 cм.
Дължина CD = 50 cм. Необходимата дължина на профила: 48.4 cм.
Дължина DE = 300 cм. Необходимата дължина на профила: 2 м + 98.4 cм.
Дължина EF = 300 cм. Необходимата дължина на профила: 2 м + 98.4 cм.
Дължина FA = 350 cм. Необходимата дължина на профила: 2 м + 148.4 cм.

Операция 3. Монтаж на клеми за осветителни тела

За да монтирате осветителни тела, вие трябва да разполагате с:
- лампа;
- подсилен пръстен Форекс;
- цианоакрилатно лепило;
- кутия с размера на лампата с отвори за вентилация, изработена от акрилна пластмаса или форекс, която ще бъде монтирана на съществуващия - таван, който може да издържи тежестта на лампата.

Необходимо е да монтирате по една такава кутия за всяка лампа на желаната височина, като при всяка има възможност за регулиране на височината.

С помощта на лазер или отвес отбележете на пода центъра на всяка лампа. Това е необходимо, за да намерите по-лесно кутията след поставянето на покриващия пласт. Обикновено няколко осветителни тела се захранват с една електрическа верига и се включват и изключват едновременно от един ключ. Имате възможност да изберете дали да свържете няколко лампи в един трансформатор или да поставите трансформатор за всяка лампа. Всеки трансформатор е с напрежение 220 V.

Ако изберете варианта с няколко лампи, свързани към един трансформатор, ще ви трябва кабел за напрежение 220 V. Мощността на трансформатора се определя от мощността на електрическите крушки във веригата и може да се определи с помощта на следната диаграма:
- Пример: 2 крушки 35 W = 70 W � трансформатор 110 VA
- Пример: 3 крушки 35 W = 105 W � трансформатор 150 VA
- Пример: 3 крушки 50 W = 150 W � трансформатор 200 VA

На следващата снимка се вижда, че верига от 220 V трябва да се свърже с 220 V трансформатор. От клемата на трансформатора, която е 12 V излизат кабели от поне 2 мм, които трябва да са изцяло затегнати. Необходимо е да монтирате сепаратор.

Изображение

Операция 4. Поставяне на покритие

Ако поставяте покритие за първи път, не се притеснявайте от възможни грешки. Просто следвайте няколко прости правила и ще останете изненадани от лесния монтаж.

1. Покритието издържа на влага, високи температури (100 � C) и механични въздействия;
2. Покритието може да бъде наранено от режещи инструменти.
3. Ръцете ви трябва да бъдат чисти;
4. Не позволявайте на покритието да пада на пода, за не се замърси;
5. Не доближавайте покритието прекалено близо до източниците на топлина (газов генератор, сешоар и др.);
6. Не използвайте осветителни крушки с мощност над 60 вата;
7. Разтеглете покритието бавно, като е прилагане постоянно загряване. Запомнете: средният лист е винаги по-студен, затова ако не спазвате това правило, покритието може да се напука;
8. Докато разтягате покритието с постоянно нагряване, закачете го в ъглите на стаята;
9. с помощта на газов генератор, който е на поне 1,5 м разстояние, загрявайте и заглаждайте покритието;
10. Прикрепете покритието в ъгъла с помощта на скоби, разположени на 10-15 см от всяка страна на ъгъла
11. повторете същото на диагоналния ъгъла, а след това и на всички останали ъгли

Технология на загряване

Както вече беше споменато, размерът на тавана се намалява с 5-10%. Необходимо е да загреете материала, за да придобие гъвкавост. Нагрейте материала, но не го прегрявайте.

При работа на малка площ може те да използвате обикновен сешоар или малък газов нагревател, който работи с пропан. Бъдете много внимателни с нагревателя и внимавайте да не го доближавате прекалено много до материала. Ако използвате сешоар с мощност 1000W, той трябва да е на 30 см. Газовият генератор трябва да е поставен на пода, като разстоянието между него и тавана трябва да е около 1м и 80 см.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате газов генератор, проветрявайте помещението периодично. Не трябва да се допуска работа в невентилирано помещение.

12. Започнете монтажа от средата на едната страна, като първо прикрепите материала в едната половина, а след това и в другата. Повторете операцията на срещуположната страна, а след това и на останалите.

Изображение

Можете да улесните монтажа, като използвате кукички. За целта, отрежете десет части от останалия ви профил, като дължината на всяка от тях е около 4 см. Вкарайте покритието в тези части от профила и ги прикрепете към стената.

Изображение

Последен етап от монтажа на тавана

След като монтирате тавана, ви препоръчваме да затоплите помещението, като използвате:
- Газов генератор, който е разположен на пода на помещението и работи в продължение на 10-12 минути
- Сешоар, разположен на 40-50 см разстояние.

Сешоарът ще помогне за изчезване на всякакви гънки в близост до профила.
Оставете покритието да изстине за няколко минути и проветрете стаята, като отворите прозорците и вратите (това не се прави през зимата).

Операция 5. Монтаж на осветление

За да инсталирате осветителните тела, имате нужда от:
- подсилващ пръстен;
- лазер;
- цианоакрилно лепило;
- нож.

Необходимо е да направите отвори за осветителните тела. Отбележете на пода центъра на всяка от лампите. Намажете подсилващия пръстен с лепило и го залепете на тавана, като внимавате центърът на пръстена да съвпада с отбелязания център на лампата.

Изображение

Уверете се, че пръстенът е добре закрепен за покритието и едва след това направете разрез в покритието.
През разрезите в покритието, нагласете кутията за осветителните тела, така че да е на съответното ниво на тавана.

Изображение

Свържете захранващия кабел и включете лампата. Поставете електрическа крушка.

Накрая:

1) Изберете желаната височина на тавана:
- при вградено осветление опънатият таван ще бъде на поне 7 см разстояние от вече съществуващия таван;
- ако няма вградено осветление, таванът може да е на всякаква височина;
2) Отбележете нивото на тавана;
3) Измерете размерите;
4) Начертайте план на таван (с изглед отгоре) – отбележете периметъра, отбележете ъглите с буквите от латинската азбука в посоката на часовниковата стрелка, измерете диагонала, изберете вида и цвета на профила;
5) Дайте поръчка за тавана;
6) При наличие на вградено осветление, пригответе окабеляването, поставете трансформатора, монтирайте поставката за осветителните тела;
7) Подгответе монтажния профил, като отрежете части с нуждата дължина, изрежете ъглите на 45° и на разстояние от 5 мм от ъгъла на профила;
8) Монтирайте профила в ъглите на нужното ниво
9) Внимателно разтеглете покритието;
10) otglyantsuyte canvas;
11) Закрепете тавана в първия ъгъл;
12) Използвайте кукички, за да прикрепите покритието към гладки повърхности;
13) Нагрявайте материала лека, като внимавате на да не го прегреете;
14) Прикрепете във всички ъгли;
15) Монтирайте в центъра на страните на стените
16) Завършете монтажа на тавана;
17) Загрейте материала или цялото помещение, ако това е необходимо;
18) Оставете тавана да се охлади;
19) При вградени светлини: залепете подсилен пръстен, свържете кабел и поставете осветителните тела;
20) Почистете тавана.

Този вид тавани се почистват изключително лесно. Използвайте мек парцал или гъба и измиващ препарат. Избягвайте почистващи препарати, които съдържат сапун. Не се притеснявайте, че таванът може да провисне. Той е устойчив на механична деформация и възвръща първоначалната си форма.

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Полезни съвети”