Мечтата на всяка домакиня
Здравейте,
Доста изчетох във форума и почерпих доста ноу-хау, но, с моя проблем не смея да си поставя извода сам :) За това бих искал да чуя и мнението на още някой.
Казуса е следния
Имам два варианта за извеждане на парите от аспиратора (~900-1000 м3) в кухнята:
1. Да го включа в комин които не се ползва, общият тръбен път е ~4м. със 3 х 90 градуса завой.
Комина не се ползва (поне за сега), но не съм сигурен дали ще прави достатъчно тяга, тъй като отдолу може и да е запушен
2. Да го изкарам на вън (през фасадата на кооперацията) с общ тръбен път на въздуховода ~5м. със 1 х 90 грауса завой.
Приемаме, че и при двата случая ще се поставят необходимите допълнения: въздуховоди с подходящо сечение ф150, шапки, клапи които да не допускат връщането на миризмите и т.н.
Кой вариант от двата би бил оптимално добър.? Има ли нужда и ще улесни ли работата ако поставя един канален вентилатор във въздуховода.?

Сърдечно благодаря :)
Изкарвай на фасадата щом комина има вероятност да не работи добре. Според мен няма нужда от допълнителен вентилатор.
Аспиратори не се заустват в комин, така че на фасадата. :wink:
- Ако комина не се ползва за печки, камини и подобни е по-добре в него. Колкото е по-дълго вертикалното тяло /в случая комин/ толкова е по-добре за "тягата" на тялото.
- В къщи съм с 3м. вътрешни тръби до вентилационния отвод. Слагал съм по 4-5м. с прав ъгъл. Няма проблеми с това.
- Няма нужда от допълнителен вентилатор. По-скоро ще пречи. И с времето ще се затлачи от мазнини. Ще стане....!
- За навън - питай съседи и други, дали ще позволят. Загрозяване на фасадата?
Отговора на SoWhat най-се доближава до "умозаключението" което достигнах и аз. Още повече, щом е изпробвано в практиката, мисля, че вече няма да имам притеснения :)
Благодаря и на останалите. Много сте готини :)
Дано някой, някога не реши да запали печка. А м/у другото, ако има и друг вързан аспиратор в този комин, ще си знаете менюто винаги с комшиите :-D
Е, то по-принцип аспираторите се връзват на една вертикала. Така че, винаги има по още някой вързан. Щом има клапа /която си е задължителна/ миризми няма. А за печка е хубаво да се провери дали някой комшия има/няма намерения да ползва.
Весел уикенд на всички.
Ами тя кооперацията е 3 етажна и едно таванско помещение. Един от комшийте преди време се е отоплявал на твърдо гориво.. Но сега всички комшии под мен са с централна газ, а над мен са на ток (Но без асансьор до 4-ти етаж, рядко има ентусиасти да се топлят на дърва). :)
chapara написа:Аспиратори не се заустват в комин, така че на фасадата. :wink:


Я пак ...
Чапар [-X
Да си чувал за сифонна система на комините ...
chapara написа:Дано някой, някога не реши да запали печка. А м/у другото, ако има и друг вързан аспиратор в този комин, ще си знаете менюто винаги с комшиите :-D


Точно при комин това не може да се случи. Може да стане с въздуховода в банята, например знам менюто на комшийката отдолу, защото се пуска вентилатора в банята и отваря вратата на кухнята, като иска да изчисти кухнята от миризми. Но с комин, със сифонна система ... как ли ще се случи :?:
Може да се случи защото има аспиратори по 8-900м3/ч които комина не може да ги поеме.
Не може миризмите на долния апартамент да кацнат на горния, ако е заустен в комин. Под комин имам педвид комин, с отклонения за всеки етаж, които се включват едно ниво нагоре към главната тръба.
А ако комина не може да поеме дебита на един аспиратор .. не знам, тогава сигурно не работи добре или не е проектиран добре.
НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Чл. 310. Не се допуска отворите за пресен въздух да се разполагат на места, където не е изключена възможността от попадане на искри (ако не е предвидена защита срещу тях) или газове и пари, отделящи се при експлоатацията, или авария на апарати или топлопроводи.

Чл. 321. (1) Отделни спомагателни и обслужващи помещения, като кухни, клозети, бани, помещения за пране и др. в жилищни сгради без възможност за директно проветряване, се вентилират чрез централна или локална смукателна вентилация.
(2) Дебитът на изсмуквания въздух се определя съгласно приложение № 19.
Чл. 322. Дебитът на изсмуквания въздух от тоалетни и бани в общественообслужващи и производствени сгради трябва да осигурява 4- - 6-кратен въздухообмен.
Чл. 323. Сгради, чиято дограма е от висок клас на въздухопропускливост, се препоръчва да се вентилират с балансирани приточно-смукателни инсталации, които включват топлообменник за оползотворяване на топлината на изхвърляния отработен въздух.

Чл. 344. (1) Самостоятелни местни вентилационни системи се проектират, когато различието в режимите на работа на технологичните съоръжения съгласно технологичното задание налага разделянето им.
(2) Не се допуска в една и съща местна смукателна вентилационна система да се обединяват въздушни потоци, които съдържат:
1. вещества, които при химическо съединение или при смесване повишават температурата си, запалват се, избухват или образуват взривоопасна смес;
2. вещества, които при смесване образуват опасни смеси или съединения;
3. взривоопасни или пожароопасни вещества, които се утаяват или кондензират по въздухопроводите и съоръженията.


Раздел VIII
Въздухопроводи
Чл. 358. (1) Въздухопроводната мрежа се проектира с въздухопроводи от:
1. поцинкована ламарина;
2. ламарина от неръждаема стомана или алуминий;
3. листова стомана;
4. каширани двустранно с алуминиево фолио плоскости от твърд изолационен материал, от които на място се изработват въздухопроводите;
5. пластмаси (поливинилхлорид, полиетилен, полипропилен, полиестер, усилен със стъклени влакна и поликарбонати);
6. гъвкави канали.
(2) Въздухопроводите, които са компонент на системите за аварийно вентилиране, се изпълняват от строителни продукти, които отговарят на изискванията за негоримост (реакция на огън) клас А1; d-o; s-1 съгласно БДС EN 13501 "Класификация на строителните продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън".
(3) Вентилационните въздухопроводи при преминаване от едно помещение в друго се оборудват в местата на прехода с противопожарна клапа с огнеустойчивост, равна на огнеустойчивостта на пресичания конструктивен елемент.
(4) Транзитно преминаващите въздухопроводи през помещения се изпълняват от строителни продукти, които отговарят на изискванията за негоримост (реакция на огън) клас А1; d-o; s-1 съгласно БДС EN 13501.
Чл. 359. Допуска се изпълнение на въздухопроводи с бетон, тухли, рабиц и др., при условие че се осигурят възможност за почистване, гладки стени и необходимата плътност.
Чл. 360. (1) Формата на напречното сечение на въздухопроводите се избира съобразно технико-икономическите, конструктивните и естетическите изисквания.
(2) Когато съобразно конструктивни или естетически изисквания е невъзможно използването на въздухопроводи с кръгло сечение, се избират въздухопроводи с правоъгълно, овално или друго сечение, като се дава предпочитание на форма, близка до квадратната.
(3) Въздухопроводите за обезпрашителни инсталации се проектират с кръгло сечение.
Чл. 361. (1) Въздухопроводите за нискоскоростни вентилационни и климатични инсталации се проектират за препоръчителни и максимално допустими скорости на въздуха съгласно приложение № 21.
(2) Въздухопроводите за високоскоростни вентилационни и климатични инсталации се проектират за максимално допустимите скорости на движение на въздуха в тях съгласно приложение № 22.
(3) За местни смукателни обезпрашителни инсталации скоростта на движение на въздуха във въздухопроводите се определя съгласно приложение № 23.
Чл. 362. Загубите на налягане във въздухопроводите се изчисляват като сума от загубите на триене и местни съпротивления, като при необходимост се отчита възстановеното статично налягане в прави участъци между две отклонения.
Чл. 363. (1) Загубите на налягане на разклоненията се изравняват до разлика 15 % чрез подходящ избор на диаметрите (еквивалентните диаметри) при скорости на въздуха във въздухопроводите, по-малки от максимално допустимите скорости.
(2) При невъзможност за изравняване на налягането чрез промяна на диаметрите се предвиждат регулиращи органи.
Чл. 364. Правите участъци на въздухопроводите на местните смукателни обезпрашителни инсталации се проектират от листова стомана на заварки с дебелина на стената най-малко 2 mm, а при работа с абразивен прах (кварцит и др.) - с концентрация, по-висока от 100 mg/куб. м, и с дебелина най-малко 3 mm, като фасонните части се предвиждат с дебелина, която е с 1 mm по-голяма от дебелината на правите участъци.
Чл. 365. В началото на главните отклонения на разклонени въздухопроводни мрежи се инсталират устройства за измерване на дебита на въздуха.


Изображение
Какво искаш да кажеш? Не те разбирам?
Нещо за въздоховодите... Бъди по-конкретен, ако искаш да си полезен на човека.
Прикачен файл:
shema.jpg
shema.jpg (66.09 KиБ) Видяна 7062 пъти


Мързеше ме да правя схемата, затова я свалих от :
http://nglas.wordpress.com/2008/02/04/% ... %82%D0%BE/
ribnikolaevi написа:Да си чувал за сифонна система на комините ...


Системата е "Смукателен комин" :-D и аз съм почнал да ги гледам от близо , ох не помня от кога :lol: :-D

Изображение

А за да се включи аспирацията е необходим ето такъв комин :wink:

Изображение

Не подвеждай хората, когато не си наясно с материята, защото може да се получи ето това от мазните изпарения след време:

Изображение

:axe: :axe: :axe: :wink: :lol:

Мисля че по конкретен не бих могъл да бъда :goodman:
Т.е., къде да се включи битовия абсорбатор, не те разбрах?
1. Навън;
2. В комина;
3. В някой въздуховод (например на банята);
4. Никъде.

Това от снимката съм го виждал на живо. Беше от теч на вода близо до комина. И това най-вероятно са сажди от горенето, а не мазнини от готвенето ... При зиданите това си е възможен проблем, при теч отгоре да стане това на снимката. Но миризми няма да върнат, нали?

Edit:
Благодаря за наблюдателността, поправих си грешката. :-D
Последна промяна от ribnikolaevi на пет авг 16, 2013 1:15 pm, променено общо 3 пъти.
chapara написа:Аспиратори не се заустват в комин, така че на фасадата. :wink:


Ей не четеш темите от начало до край :cool:

А има и абсорбатори с филтри, които не се заустват никъде :wink: :lol:

http://www.gorenje.bg/built_in_applianc ... ting-hoods

http://zadoma.rozali.com/dom/p3185.html

http://www.pazaruvaj.com/absorbatori-c3873/

И за това че не си запознат говори факта, че не правиш разлика м/у аспиратор и абсорбатор :roll: :wink:

Т.е., къде да се включи битовия басорбатор
Чапар, не така! Не си прав.
Тук е игра на думи - абсорбцията знаем какво е, но машините, които улавят изпаренията от печката и ги извеждат извън помещението, е технически неправилно да се наричат абсорбатори . Те са си чисти аспиратори с филтър. А пък тези, които "нямат нужда от комин", чеп за зеле не става от тях :wink:
И преди да си ме почнал - имам аспиратор, който е с двойна функция - може да работи и с комин, и без него. Ами и 12 филтъра да му сложа, миризма в кухнята остава, когато е в режим въртене на въздуха. И това не е от "калпавия" модел :)
Мисли така: в банята и 3 вентилатора да сложиш да въртят въздуха, пръднята пак ще си мирише, освен ако не я изнесеш нанякъде :)
Не може да е нормално всеки да си изкара пържената риба, пържолите, лука и каквото там готви със тръба през стената или прозореца. Вярно, че някои са го направили, но ако всеки го направи около блока си миризмите ще станат непоносими.
Здравейте
Трябва да направя вентилация на помещение като въздуховода е с обща дължина около 15 метра и се състои от хоризонтална част 6 м после вертикална 6 м и после пак хоризонтална 3 м. Диаметъра на въздуховода е 250 мм. Дебита който искам да получа е около 600м3/ч. Как да сметна какъв вентилатор ми е необходим?

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Кухня”