• 1
  • 2
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
vui4o.vili - напреднал
В имота ни на село имаме шахта за водомера,която е на самата ограда от вътрешната страна.Когато дойдоха да отчитат водата се оказа,че шахтата е наводнена.Тече от спирателния кран преди водомера.За последно идваха през пролетта,тогава всичко беше наред.Въпроса ми е чия работа е смяната на крана?Друг спирателен кран няма.
PCL82 - майстор
По новите наредби измервателните уреди са собственост на доставчика, както и всичко преди тях.
По-старите ти си собственик на водомера.

Според мен трябва те да го сменят. Така или иначе някой трябва да пломбира водомера наново след това. Дали кранът се е пукнал от замръзване? Слагаш ли втори лек капак от стереопор в шахтата?

Ако е само повредено уллътнение можеш да го смениш и сам. Ще ти коства стотинки за материали, един гаечен ключ, 15 минути работа. Лошото е, че ще се понамокриш и трябва да се екипираш с дъждобран и гумени бутуши, и времето да не е студено.

Иначе водата трябва да се спре централно от уличен кран.
VLADO66 - майстор
Или да се изчака да спрат водата по някаква причина.
lov - майстор
Колега моля те извади ми тази наредба за измервателните уреди. Където се визира собственоста. Дай някакъв линк към нея, че явно и на мен ще се наложи да водя война с ВиК.
То вече я почнах де, но ще ми е по кеф ако ги навра още по дълбоко на кучето в зад..ка.
vui4o.vili - напреднал
Когато ми се повреди водомера в апартамента ме накараха да си купя нов и то от определена марка,защото иначе трябвало да го нося на лаборатория,Крана го смениха те,а после към сметката ми дойде и таксата за "услугата".Но това е в града,а как е тука на село не знам,пък и ВИК-тата са различни.
PCL82 - майстор
Коя беше наредбата не се сещам, но със сигурност го има в общите изисквания на доставчика (знам за софийска вода и чез).

По блоковете ситуацията е друга. Там официален е само главният водомер в мазето и той е собственост на доставчика. Водомерите в апартаментите са само разпределителни и те са си собствност на абонатите, но пак минават мететрологична проверка и се пломбират.
nikolovvd - майстор
Този спор за водомерите не от вчера.
Според закона за измерванията всяко средство за измервания на базата на чийто данни се вземат пари, трябва да минава ежегодно на метрологичен контрол. За електромерите е ясно! Те са собственост на ЕРП-тата и те си следят за тяхната изправност или ако клиента констатира нередност подава заявление в ЕРП-то и т.н.
За водомерите въпросът не стои така. Те се водят наша собственост, поне за сега, защото проекта за изменение на Закона за измерванията събира прах в Парламента от 2009 година и е до никъде. Проблемът идва от факта, че водомера е пломбиран от ВиК. В този случай, ако сме стриктни и си даваме водомерите всяка година за проверка, то всяка година трябва да викаме някой от местното ВиК да ни демонтира и монтира водомера. Това от своя страна е свързано с подаване на заявление и т.н.
В конкретния случай не е нужно да се карате с местното ВиК, а просто да ги помолите да дойдат да ви пломбират водомера, а Вие си намерете някой по-сръчен съсед, приятел или роднина и си сменета крана с някой качествен сверичен. Седнете на сладки приказка в дена и часа, в който са ви казали, че ще пратят човек и чакайте. Като дойде го помолете той да махне пломбата под претекст, че се страхувате да не повредите нещо и докато човека си вади новата пломба сменете крана. Почерпете се и всичко ще бъде като трябва.

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Чл. 11. (1) Водоснабдяването с вода с питейни качества от водоснабдителните мрежи на урбанизираните територии се извършва чрез водопроводни отклонения към имотите на потребителите.
(2) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната мрежа, който започва от водовземната скоба или фасонната част и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и тротоарен спирателен кран и завършва с водомерен възел. Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Водомерният възел на водопроводните отклонения в урбанизираните територии и селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу нерегламентиран достъп шахта на разстояние до 2 m от уличната регулационна линия или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е етажна собственост, или когато сградата отстои на не повече от 5 m от уличната регулационна линия. При необходимост операторът може да монтира за негова сметка водомерната шахта и водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до имотната граница на имота на потребителите са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат, поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и ЗВ от операторите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При сгради - етажна собственост, и водоснабдявани обекти с повече от един потребител всеки потребител поставя индивидуални водомери. Индивидуалните водомери след общия водомер на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани и в помещението след общия водомер или в общите части.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.

Чл. 33. (1) Операторът пломбира холендъра на индивидуалните водомери към водопроводната тръба за сметка на потребителите.
(2) При установяване на повреда в индивидуалните водомери на потребителите представителят на оператора прави предписание за отстраняване на повредата на водомера и за срока за отстраняването й, като демонтира пломбата на холендъра. След отстраняване на повредата потребителят уведомява оператора и осигурява достъп до водомера съобразно общите условия или договора за извършване на първоначално отчитане и пломбиране на холендъра.
(3) На мястото на повредения водомер операторът може да постави редовен (оборотен) водомер, като разходите, свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за сметка на потребителите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Във водоснабдителните системи и инсталации могат да се монтират само типове водомери, одобрени по реда на Закона за измерванията (ЗИ), или с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Водомерът на водопроводното отклонение и общият водомер в сгради - етажна собственост подлежат на задължителен метрологичен контрол съгласно ЗИ.
(2) Освен контрола по ал. 1 на водомерите се извършват и следните проверки:
1. периодично;
2. след ремонт;
3. при нарушаване на пломбата;
4. по искане на оператора или потребителя.
(3) При възникване на спор относно метрологичните характеристики (точността) на водомерите всяка от страните може да заяви извършване на експертиза по реда на ЗИ.
(4) При изправен водомер разходите за експертизата се поемат от заявителя.

Който се интересува мога да му пратя Наредбата.
lov - майстор
Ще изместим малко темата на колегата но надявам се да не се сърди. Аз почнах войната защото исках да правя ремонт. Обадих се да дойдат и да си свалят пломбата ама познай дали някой дойде. В последствие по телефона викат махай я пък ще се оправим което и направих. Монтирах си водомера обаче вертикално за да е удобно отчитането на показанията като преди това му издирих сертификата и съм проверил дали такъв монтаж е допустим за съответния модел.Като след него е направена инсталацията но всико е на тапи и оголено. Нищо не е замазвано. И минава някаква патка с извинение инкасаторка и рев до бога по телефона. Защо така или иначе вие може да сте черпили вода /за две години на този водомер са отчетени по документи 17 м3 :lol: не можело да се монтира така те техните майстори си ги слагали само хоризонтално.Понеже бях брал подобни ядове в апартамента си преди години съответно си се бях подготвил и разпечатал всичко и затиснал с една тухла до него. Попитах я дали може да чете и като им заврях бумагите в муцуната млъкна ама със леки намеци на закани които на мен хич не ми се нравят.
Но ми беше интересно с казуса за собственоста и къде трябва да се монтира. Защото на времето отвън имота на тротоара си е имало шахта в която си е бил водомера и в последствие са решили да ги вкарат в сградата. / Тогава не съм бил собственик на сградата/ И понеже с един не става монтирали два. Като на втория са избрали такова невъзможно място че няма на къде. Цяло геройство е да го опазиш от замръзване. Та ми се иска да си ги прецакам да върнат старото положение въпреки че шахтата си е в идеално състояние и с доста по добри условия за предпазване от замръзване. Пък и къщата не се обитава постоянно и с отчитането къде ще им е по удобно на тях.
PCL82 - майстор
Щом има шахта ги мести отвън. В шахтата температурата е плюсова (само трябва втори топлоизолационен капак). Ако в шахтата има спирателен кран е лесно. Водомерите можеш при добри обстоятелства да свалиш без да разпломбираш-отвиваш тръбата на холендера от водопровода със все водомера и пломбата. Това става ако можеш да освободиш водопровода след водомера където няма пломба. Слагаш двата водомера в шахтата с две тръби към сградата иим теглиш една майна. Те навярно намат документи къде са били водомерите, а шахтата очевидно винаги си е била там. Само гледай изпълнението да съответства на епохата.

Напр. ако пломбата е много стара тръбите преди водомера трабва да са метални. След него си слагай пластмасови.

Аз пък бях в обратната ситуация. Къщата е на 15м от оградата и водомерът е в мазето на външната стена-винаги е бил там от как е построена къщата. Сменихме обаче тръбите в къщата и преправихме водомерния възел. След това извиках да го пломбират и не искат. Трябвало шахта.
Казвам вижте си наредбата, ако сградата е на повече от 2м от регулационната линия и водомерът е в помещение, което не създава неудобства за обитателите и има достъп до него може да е и в сградата. Най-накрая се навиха. Но ще трябва да го сложа в шахта, защото замръзва-изолация без източник на топлина не върши наикаква работа.
lov - майстор
То с манипулирането на пломбажите ми е най малкия проблем.Кипаджия съм по професия. Ама не става трябва с рогите на пред. Сложа ли си водомера на улицата не ми трябва втория. Излизат с номера че нямало кой да го охранява и можело да го открадне някой. Не че допълнителния който в последствие са сложили се намира само на 2 метра зад една фазерна врата ама ми излизат с номера че все пак бил вътре в имота.
Ще четем явно между редовете на наредбите и ще измислим нещо. Настъпиха ме по мазола и ще берат ядове.
  • 1
  • 2

Тема "Течащ кран преди водомера" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: