Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
Доста търсих, но все повече се обърквам. Най-вероятно не разбирам закона или пропускам нещо.

Какво целя
1. Около къщата искам да сложа 2 навеса. И двата ще са допряни до къщата. Единият покрива площ от къщата до тротоара, другия от къщата до съседния имот.
2. Искам да си направя гараж в задната част на двора, долепен до оградата със съседите.

Ясно е че заверено разрешение от съседите е нужно и за навеса и за гаража.

Това което не ми е ясно е, кога е необходима виза/проект/разрешение и кога не. Според това, което намирам, тези постройки попадат под разполагащи се свободно постройки за допълнително застрояване (гаража също може да започне от вече съществуваща постройка) и ограниченията са описаните в цитата 2.5м височина при до 1,5м от съседа и 3,6м при над 3м от съседа. Предполагам 3,6м важи при разбиране със съседа?

Струва ми се че пропускам някой тънък момент... винаги съм чувал числото 2,20м за навеси и подобни без разрешително...

Извадка от зут:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 4593653083


Раздел VII.
Допълващо застрояване, огради (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Допълващото застрояване в урегулирани поземлени имоти се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване и се разрешава в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.
(2) Когато допълващо застрояване не е предвидено с действащия подробен устройствен план, то се допуска от главния архитект на общината с виза за проучване и проектиране по чл. 140, ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два урегулирани поземлени имота. Допуснатото застрояване се отразява служебно в действащия подробен устройствен план.
(3) По реда на ал. 2 не се допуска застрояване, с което се превишават зададените с подробния устройствен план устройствени показатели за съответния урегулиран поземлен имот.


Чл. 42. (1) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Постройките на допълващото застрояване се разполагат свободно или допрени до основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с допълващо застрояване в съседен имот.
(2) (Предишна ал. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Постройки на допълващото застрояване, с изключение на гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги, не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване. Постройки на допълващото застрояване могат да се изграждат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, ако калканните им стени покриват калканни стени на заварени или новопредвидени постройки в съседния урегулиран поземлен имот или плътни огради.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При свободно разполагане постройките на допълващото застрояване са с височина до 3,6 м и на разстояние от вътрешните граници на урегулирания поземлен имот най-малко 3 м, а когато са с височина до 2,5 м, са най-малко на 1,5 м от южната, югозападната и югоизточната граница към съседния урегулиран поземлен имот при отклонение от южната посока до 45 градуса.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Свободно разположените полуподземни постройки с превишение до 1,2 м над прилежащия терен се допускат на разстояние не по-малко от 1,5 м от вътрешната граница на урегулирания поземлен имот.
gnt69 - майстор
ср юли 31, 2019 8:51 pmkainy написа:
Доста търсих, но все повече се обърквам. Най-вероятно не разбирам закона или пропускам нещо.
За най сигурно със скица при главния архитект, щото Б-я е една ЗУТ и той е един ама у всеки край на държавата го четат и тълкуват различно. :partyman:
Чираче - майстор
Според мен ЗУТ е така създаден, допълван, отменяван, променящ се с една единствена цел - КОРУПЦИЯ. Всеки го чете по различен начин. Всеки член, алинея, точка, под точка те препраща към други такива. Те към трети, четвърти, и накрая се връщаш в изходна позиция. Омагьосан кръг. Параграф 22.

Това съм разбрал аз.
Руди - специалист
Да, трябва виза, ако не е предвидено с градоустройството.
(обикновено не е) - чл.41(2).
Може да се опита със становище по чл.147 от ЗУТ, което ще е
доста по-евтино от пълен проект, пък и строителството ще е
без актове и прочее документи. Добре е такава виза да се поиска.
За навеса пред къщата до тротоара - трябва да е
гараж, работилница или търговски обект. чл.42(2)
Максималната височина е 3.60.
Сега видях, къде съм се объркал. По чл. 41 ал. 2 разчетох, че ако е от тип свободно е без виза щото се вкарва задочно. А то се има в предвид, че главния архитект на общината ги вкарва задочно към устройствения план.

Тогава все пак остава вариант с навес с най-висока точка на покрива 2.20м (това 2.2м по външен размер до керемидата ли са или вътрешния, светъл?) или разгъваема тента, тръгваща от къщата?

Тема "Допълващо застрояване, с виза или без?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: